Dokument & lagar (364 träffar)

Motion 2018/19:304 av Mikael Strandman (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:304 av Mikael Strandman SD Motion om begränsning av personbilsinnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en begränsning av antalet personbilar en privatperson får inneha i de fall privatpersonen redan innehar en eller flera personbilar


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:304 av Mikael Strandman (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:304 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:299 av Angelika Bengtsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:299 av Angelika Bengtsson SD Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vattenkraftverk har länge varit


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:299 av Angelika Bengtsson (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:299 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:285 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:285 av Markus Wiechel SD Ökad möjlighet för etablering av ägarlägenheter och tredimensionella fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befintliga byggnader som tidigare har använts som bostad ska kunna göras om till ägarlägenheter


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:285 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:285 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:701 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:701 av Peter Persson S Vättern och dess vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassificera Vättern som ett riksintresse och om att ge sjön ett starkare skydd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:701 av Peter Persson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:701 av Peter Persson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:191 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:191 av Johnny Skalin SD Ändrat system för förfallna fakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förfallna fakturor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Konsumenter har som regel en nackdel gentemot inkassoföretag i och med


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:191 av Johnny Skalin (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:191 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:190 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:190 av Johnny Skalin SD Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida lagstiftningen bör eller kan justeras för att underlätta enskilda försäkringstagares förståelse och/eller villkor avseende


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:190 av Johnny Skalin (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:190 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1394 av Maria Gardfjell (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:1394 av Maria Gardfjell MP Minska föroreningar av silver i miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt märkning för kläder med antibakteriellt silver och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1394 av Maria Gardfjell (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1394 av Maria Gardfjell (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:351 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:351 av Markus Wiechel SD Nationellt register för hyres- och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta ett nationellt register för hyresrätter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:351 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:351 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:400 av Markus Wiechel SD Hyresnämndens möjligheter vid tvister om hyran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyresnämndens agerande vid tvister om hyran och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om det har uppstått en tvist om hyran


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. S Landsbygdslån för egnahem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett landsbygdslån bör inrättas för byggande av egnahem på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människor ska kunna bo


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:614 av Magnus Jacobsson KD En bostadspolitik som gynnar integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för fastighetsägare att omvandla hyreslägenheter till ägarlägenheter och bostadsrätter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol båda M Reavinstbeskattningen vid bostadsflytt och en översyn av bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att ta bort


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:590 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2018/19:590 av Lotta Finstorp M Krafttag mot fordonsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen gällande att utnyttja fordonsmålvakter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Så kallade fordonsmålvakter är


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:590 av Lotta Finstorp (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:590 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund båda S Fler hyresrätter på Sveriges landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket kan ändras för att förenkla byggandet av hyresrätter på Sveriges landsbygd och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2018/19:243 av Lina Nordquist L Skydd från våld förtur till bostad för människor som utsatts för hot, våld eller andra övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 1 lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska ålägga bostadsbolagen


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:460 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2018/19:460 av Arman Teimouri L Ökat byggande med trä en klimatsmart väg fram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett ökat användande av träprodukter i byggandet av våra offentliga utemiljöer och våra nya bostadsområden


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:460 av Arman Teimouri (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:460 av Arman Teimouri (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:447 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:447 av Markus Wiechel SD Ungas möjlighet till en egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bolån riktade till unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om småhusrörelsen och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Barns rätt till alla sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1570 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1570 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Gode män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt register för gode män och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komma till rätta


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1570 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1570 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:464 av Arman Teimouri (L)

Motion till riksdagen 2018/19:464 av Arman Teimouri L Se över ersättningsnivån för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den ekonomiska ersättningen för förrättare av borgerlig vigsel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:464 av Arman Teimouri (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:464 av Arman Teimouri (L) (pdf, 68 kB)