Dokument & lagar (485 träffar)

Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:938 av Hans Rothenberg M Äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förbättra synsättet på äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering På många håll i vårt land finns olika typer av verksamheter


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V Brottslighet riktad mot välfärden 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att avkriminalisera vissa bidragsbrott och i stället införa administrativa sanktionsavgifter


Utskottsberedning: 2018/19:CU9 2018/19:JuU10 2018/19:SfU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 114 kB)

Motion 2018/19:1125 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1125 av Sten Bergheden M Branddammar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta och förenkla tillståndsgivningen för att bygga vatten- och branddammar i syfte att stärka vår brandberedskap och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1125 av Sten Bergheden (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1125 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1102 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1102 av Betty Malmberg M Modernisera ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ärvdabalken bör ändras så att testatorns yttersta vilja ska gälla i det fall ett testamente finns upprättat, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1102 av Betty Malmberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1102 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1126 av Sten Bergheden M Effektiviseringar hos Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler inom lantmäteriområdet i syfte att använda myndighetens resurser bättre samt att minska handläggningstiderna och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1133 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1133 av Anders Hansson M Obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra hemförsäkringen obligatorisk för boende i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1133 av Anders Hansson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1133 av Anders Hansson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Barnvänlig familjerätt Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Barndomsgaranti 3 Fastställande av faderskap 4 Gemensam vårdnad som norm 5 Barnets bästa vid separationer 6 Fokus på barnen vid tvist i domstol 7 Databas över


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:KrU8 2018/19:SfU17 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 113 kB)

Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser måste bli en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1087 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1087 av Serkan Köse S En ny strategi mot hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1087 av Serkan Köse (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1087 av Serkan Köse (S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. S Rätt till försäkring för för tidigt födda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begreppet särskilda skäl i kontraheringsprincipen vad gäller riktlinjerna för prematura barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1079 av Gustaf Lantz S Avskaffa fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1091 av Magnus Manhammar S Garantera studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att vidta åtgärder för att stävja den rådande bostadsbristen för studenterna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1097 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1097 av Lawen Redar S Avveckla fideikommissen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra fideikommissens avvecklingslag till en verklig avvecklingslag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som enda stat i Europa har Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1097 av Lawen Redar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1097 av Lawen Redar (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1150 av Niklas Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1150 av Niklas Karlsson S Återinför och förenkla förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande för


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1150 av Niklas Karlsson (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1150 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1275 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1275 av David Josefsson M Begränsa kommuners rätt att köpa bostadsrätter utan prövning av medlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att begränsa reglerna kring kommuners rätt till köp utan prövning i bostadsrättslagen


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1275 av David Josefsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1275 av David Josefsson (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. S Ställföreträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka rättssäkerheten vad gäller ställföreträdare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många är de runtom i Sverige som gör en insats som gode


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1343 av Lars Püss M Servitut för störande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta servitut för störande verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omfattningen på vår försvarsverksamhet har fluktuerat


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1348 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1348 av Jan R Andersson M Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att avreglera Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lantmäteriet är sedan 2008 ansvarigt för de uppgifter som tidigare


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1348 av Jan R Andersson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1348 av Jan R Andersson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1352 av Maria Malmer Stenergard (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1352 av Maria Malmer Stenergard M Distansutmätning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade möjligheter till distansutmätning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Huvudregeln när det gäller utmätning av lös egendom är enligt


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1352 av Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1352 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1334 av Kjell Jansson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1334 av Kjell Jansson M Reformera PBL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sakägarkrets och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:1334 av Kjell Jansson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1334 av Kjell Jansson (M) (pdf, 72 kB)