Dokument & lagar (10 206 träffar)

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. SD Sverigedemokratisk insolvensrätt obestånd, förvaltarskap och skuldsanering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nordiskt samarbete kring insolvens Förbehållsbelopp vid löneutmätning Översyn av gode män och förvaltare Bilmålvakter Illegala


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2208 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2189 av Thomas Morell SD Ekonomiskt skydd för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt skydd för tredje part i kunskapskrävande verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering När en personskada inträffar kan


Utskottsberedning: CU

Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2189 av Thomas Morell (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyresrätt och allmännytta 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun och att regeringen bör återkomma med förslag kring hur detta ska


Utskottsberedning: SkU 2019/20:CU10 2019/20:CU9

Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V Hyressättning 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påtaglighetsrekvisitet bör tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hyreslagen


Utskottsberedning: 2019/20:CU9

Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 97 kB)

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Åtgärder för en effektivare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur behövlig och obebyggd mark kan utnyttjas bättre och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: CU 2019/20:CU10

Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. L Liberal integrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att integration kräver ett tydligt fokus på jämställdhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: JuU SoU UbU 2019/20:AU4 2019/20:AU7 2019/20:AU9 2019/20:CU10 2019/20:CU9 2019/20:UbU8

Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. C Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vända utvecklingen i utanförskapsområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna


Utskottsberedning: UbU 2019/20:AU9 2019/20:CU10

Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt


Utskottsberedning: SoU 2019/20:AU7 2019/20:AU9 2019/20:KrU7

Motion 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. C Åtgärder för hållbart byggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna fördelarna med ett byggande som är bioekonomiskt motiverat och uppmuntrar till en ökad byggnation med trä och tillkännager detta


Utskottsberedning: MJU NU SkU 2019/20:CU10

Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. S Julita gård som världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Julita gård får världsarvsklassning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Unescos konvention om skydd för världens


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2136 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2096 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2096 av Robert Hannah L Jämställd idrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och kartlägga hur man kan jämställa stödet mellan flickdominerade och pojkdominerade idrottsverksamheter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2096 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2096 av Robert Hannah (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2063 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2063 av Saila Quicklund M Arbeta mot osunda kroppsideal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera ett samlat arbete mellan stat och idrottsrörelse mot osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Unga människor


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2063 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2063 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2062 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2062 av Saila Quicklund M Idrottsföreningar och barnrättsperspektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda idrottsföreningarna i barnrättsperspektivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrotten gör fantastiska


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2062 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2062 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2061 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2061 av Saila Quicklund M Inför en fristående antidopningsenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en fristående antidopningsenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste decennierna har användandet


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2061 av Saila Quicklund (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2061 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2053 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2053 av Saila Quicklund M Kartlägg socioekonomiska faktorers påverkan på barns och ungdomars idrottande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2053 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2053 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2052 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2052 av Saila Quicklund M Idrott för nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka arbetet med idrott för nyanlända och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrottsfrågorna har fått en allt större plats i samhällsdiskussionerna,


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2052 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2052 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2051 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2051 av Saila Quicklund M Äldrelyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa ett äldrelyft och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk aktivitet kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar och


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2051 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2051 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2049 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2049 av Saila Quicklund M Krav på legitimation och spelregistrering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta kravet på legitimation och spelregistrering vid landets minsta travbanor och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2049 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2049 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2024 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2024 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Indelningen av länder och språk på bibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länder och språk ska vara sökbara under den begynnelsebokstav som anger landet och språket och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:2024 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2024 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1933 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1933 av Robert Hannah L Underlätta för fler snubbelstenar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheten Forum för levande historia ska ges i uppdrag att stödja kommuner som vill upprätta snubbelstenar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:1933 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1933 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)