Dokument & lagar (399 träffar)

Motion 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson SD med anledning av prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:CU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3086 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:3058 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3058 av Ola Johansson C med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 anläggningslagen 1973:1149 ges den lydelse som framgår av bilagan till motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3058 av Ola Johansson (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3058 av Ola Johansson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson C med anledning av prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast, och innan förslaget träder i kraft,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3033 av Lena Ek och Anders Åkesson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2818 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren C En hållbar värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fullfölja stödet till Ukraina och av det östliga partnerskapet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20 2014/15:SoU12 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2015/16:UU15 2015/16:UU8 2015/16:UU9 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2127 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2122 av Markus Wiechel SD Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett stimulansbidrag till kommuner för tillgänglighetsanpassning inom


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2453 av Anders W Jonsson C Antibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en global kriskommission för antibiotika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12 2014/15:UU9 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh M Placerade barn och nationell adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för vårdnadsöverflyttning för placerade barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2916 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2916 av Hanna Wigh SD Utred momsen på djursjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda och utvärdera effekten av moms på djursjukvård och lämna förslag på lämplig nivå


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2916 av Hanna Wigh (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2916 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2913 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2913 av Mikael Jansson SD Skatteavdrag för bilar som körs lite Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att befria bilägare som kör mindre än 500 mil per år från halva vägtrafikskatten. Motivering I skattelagstiftningen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2913 av Mikael Jansson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2913 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. M Enklare kassahantering i särskilda fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av effekter på näringsverksamhet inom kontanthandeln som konsekvens av den nya kassalagen som trädde


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2880 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius C ROT-avdag för kulturhistoriska byggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten att utvidga det nuvarande ROT-avdraget ses över så att byggnader som är kulturellt


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2776 av Ola Johansson och Per Lodenius (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2773 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2773 av Johan Hedin C Gör det lättare att använda tjänstebil för privata ärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett system med schablonskatt för privat användning av tjänstebilar. Motivering För den


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2773 av Johan Hedin (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2773 av Johan Hedin (C) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan M Individuell redovisning av skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om individuell redovisning av skatter och förändringar av skatter. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2660 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2656 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2656 av Finn Bengtsson och Jan Ericson M Värnskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnskatten. Motivering Det är riktigt av regeringen att prioritera de successiva jobbskatteavdragen för låg- och medelinkomsttagare


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2656 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2656 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2637 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2637 av Finn Bengtsson m.fl. M Företagande på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ännu bättre förutsättningar för företagande på landsbygden. Motivering Sedan år 2006 förde alliansregeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2637 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2637 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2617 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2617 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp M REP- och ROST-avdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett REP- och ROST-avdrag. Motivering RUT- och ROT-avdragen har haft stora positiva


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2617 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2617 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2612 av Jan R Andersson M Lagfartsavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagfartsavgiften. Motivering Vid köp av fastigheter utgår en lagfartsavgift beräknad på 1,5 på köpeskillingen samt därutöver en expeditionsavgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M) (pdf, 58 kB)