Dokument & lagar (469 träffar)

Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2612 av Jan R Andersson M Lagfartsavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagfartsavgiften. Motivering Vid köp av fastigheter utgår en lagfartsavgift beräknad på 1,5 på köpeskillingen samt därutöver en expeditionsavgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2612 av Jan R Andersson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2014/15:2582 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2582 av Jan R Andersson M Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier. Motivering Det utbyggda högskolesystemet med


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2582 av Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2582 av Jan R Andersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2581 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2581 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson M Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklade regler för beskattning av firmafordon hos egenföretagare. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2581 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2581 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2580 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2580 av Jan R Andersson M Förmånsbeskattning av fri parkering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förmånsbeskattning av fri parkering. Motivering En stor del av Sveriges befolkning behöver bilen varje dag för att


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2580 av Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2580 av Jan R Andersson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2578 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2578 av Jan R Andersson M Momsen på gästhamnsbesök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om momsen på gästhamnsbesök. Motivering Det är olyckligt och kostsamt att momssatserna inom turistnäringen skiljer sig åt. Tidigare


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2578 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2578 av Jan R Andersson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2577 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2577 av Jan R Andersson och Sten Bergheden M Mikrobryggerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättvisa villkor för svenska mikrobryggerier. Motivering På 70-talet riskerade Sverige bli ett land med enbart ett


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2577 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2577 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2569 av Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2569 av Gustaf Hoffstedt M Nedtrappning av ränteavdragen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nedtrappning av ränteavdragen. Motivering Tecknen på att den svenska bostadsmarknaden är överhettad är dessvärre många.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2569 av Gustaf Hoffstedt (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2569 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2568 av Gustaf Hoffstedt (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2568 av Gustaf Hoffstedt M Tonnageskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tonnageskatt. Motivering Den svenska sjöfarten har svårt att stå sig i den internationella konkurrensen. Antalet svenskflaggade fartyg minskar.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2568 av Gustaf Hoffstedt (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2568 av Gustaf Hoffstedt (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh M Naturgrusskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda uttag av naturgrus i de områden där det har betydelse för dricksvattenförsörjningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:MJU3 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2548 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2538 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2538 av Fredrik Schulte M Avveckling av skatteflyktslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av skatteflyktslagen 1995:575Motivering Enligt legalitetsprincipen skall rättsliga påföljder grundas på brott


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2538 av Fredrik Schulte (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2538 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2532 av Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2532 av Pia Hallström M Tullverkets bemyndigande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Tullverket bemyndigande att kontrollera fordon i yrkestrafik och körtider vid gränsövergångar.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2532 av Pia Hallström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2532 av Pia Hallström (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2520 av Anders Forsberg och Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2520 av Anders Forsberg och Runar Filper SD Dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur- och besöksnäringen. Motivering Sänkningen av moms på restaurang-


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2520 av Anders Forsberg och Runar Filper (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2520 av Anders Forsberg och Runar Filper (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2479 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2479 av Eva Lohman M Villkoren för bärplockare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över bärplockarnäringens situation i Sverige. Motivering Sveriges natur är en av våra stoltaste gemensamma tillgångar. När


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2479 av Eva Lohman (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2479 av Eva Lohman (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1. Moderaternas, Centerpartiets,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 96 kB)

Motion 2014/15:2419 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2419 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén M Införsel av alkohol för personligt bruk och busschaufförers ansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hur mycket alkohol som bör få föras in i landet för


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2419 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2419 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2407 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2407 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis M Effekt av höjd skatt på konsumtion av inhemsk respektive införd sprit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av framtida skatteeffekter på inhemsk spritkonsumtion


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2407 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2407 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2406 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2406 av Finn Bengtsson M Skattereduktion BOT-avdrag för hälsofrämjande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten till enskild skattereduktion för hälsofrämjande åtgärder. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2406 av Finn Bengtsson (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2406 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2391 av Aron Modig (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2391 av Aron Modig KD Synliggörande av skattetrycket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur skattetrycket inte minst skatterna på arbete och konsumtion bättre kan synliggöras för skattebetalarna. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2391 av Aron Modig (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2391 av Aron Modig (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2390 av Aron Modig (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2390 av Aron Modig KD Frivillig kändis- och rikemannaskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en frivillig kändis- och rikemannaskatt. Motivering Under perioden 20062014 sänkte


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2390 av Aron Modig (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2390 av Aron Modig (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2379 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2379 av Saila Quicklund och Eva Lohman M Biodrivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biodrivmedel. Motivering Idag slipper vissa biodrivmedel som HVO talloljedieselE85 och biogas både energi- och koldioxidskatt.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2379 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2379 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M) (pdf, 65 kB)