Dokument & lagar (469 träffar)

Motion 2014/15:2376 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2376 av Saila Quicklund M Travsportens möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över travsportens förutsättningar. Motivering EU-kommissionen valde nyligen att stämma Sverige inför EU-domstolen. Regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2376 av Saila Quicklund (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2376 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2371 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2371 av Saila Quicklund M Kommunal fastighetsavgift för vindkraftsanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en kommunal fastighetsavgift för vindkraftsanläggningar. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2371 av Saila Quicklund (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2371 av Saila Quicklund (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2363 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2363 av Hans Rothenberg M Utvecklat investeraravdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att utöka och utveckla investeraravdraget så att det även omfattar investerare som


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2363 av Hans Rothenberg (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2363 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2362 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2362 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Bibehållet tak för RUT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bibehållet tak för RUT-avdraget. Motivering RUT-avdraget har sedan det infördes av alliansregeringen 2009 blivit


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2362 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2362 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng M Reformering av bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa tomträttslagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2342 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2342 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom M Skatten på arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt översyn av skatten på arbete i alla inkomstskikt. Motivering Sverige har under alliansregeringens korta


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2342 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2342 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2340 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2340 av Finn Bengtsson M Nationell sjukvårdsskatt för en mer rättvis och jämlik sjukvård i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en nationell sjukvårdsskatt för en mer rättvis


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2340 av Finn Bengtsson (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2340 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. C Handelsgödselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör avvisa aviseringen om införandet av en handelsgödselskatt. Motivering Regeringen aviserar i budgetpropositionens


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2310 av Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2310 av Jörgen Andersson M Ränteavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vilken effekt en sänkning av taknivån på 100 000 kronor i ränteavdrag med 30 procents subsidie skulle få för hushållen och för


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2310 av Jörgen Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2310 av Jörgen Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2308 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2308 av Jan Ericson M Värdering av bilförmån vid anskaffning av extrautrustning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för värdering av bilförmån vid anskaffning av extrautrustning. Motivering Dagens


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2308 av Jan Ericson (M) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2308 av Jan Ericson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:2304 av Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2304 av Jan-Olof Larsson S Entreprenadkonton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa entreprenadkonton för underentreprenörer i hela näringslivet. Motivering Staten förlorar 85 procent av de svarta lönerna


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2304 av Jan-Olof Larsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2304 av Jan-Olof Larsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2293 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2293 av Carina Ohlsson S Skyddade personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn för att ta fram gemensamma riktlinjer, samsyn, automatisk sekretessförnyelse och överklaganderätt och att göra myndigheternas


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2293 av Carina Ohlsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2293 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2280 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2280 av Anti Avsan M Förenklad hantering av mervärdesskatt när det gäller lokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort registreringsplikten för fastighetsägare som vill ta ut mervärdesskatt


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2280 av Anti Avsan (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2280 av Anti Avsan (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2279 av Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2279 av Pia Hallström M Det nordiska skatteavtalet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över det nordiska skatteavtalet. Motivering Historiskt sett har det alltid varit stor aktivitet mellan Sverige och Norge.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2279 av Pia Hallström (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2279 av Pia Hallström (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2278 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2278 av Sofia Fölster M RIT-avdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att införa ett RIT-avdrag. Motivering Tack vare ordning och reda i de offentliga finanserna och en konsekvent


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2278 av Sofia Fölster (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2278 av Sofia Fölster (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2276 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2276 av Sofia Fölster M Kulturmoms för e-böcker och datorspel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inkludera datorspel och e-böcker i kulturmomsen. Motivering Ett rikt kulturliv är något som berikar ett samhälle.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2276 av Sofia Fölster (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2276 av Sofia Fölster (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2240 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2240 av Jan R Andersson och Johan Hultberg M Förbättrade villkor för soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över de skattemässiga villkoren för soldater i utlandstjänst. Motivering Sverige har under


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2240 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2240 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2222 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2222 av Jan R Andersson m.fl. M Travsportens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den svenska travsportens spelvillkor och av totalisatorskatten. Motivering Travsporten finns i hela vårt avlånga


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2222 av Jan R Andersson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2222 av Jan R Andersson m.fl. (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2221 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2221 av Jan R Andersson M ROT-avdrag för fönsterrenovering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att även låta fönsterrenovering omfattas av ROT-avdraget. Motivering Den tidigare alliansregeringens


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2221 av Jan R Andersson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2221 av Jan R Andersson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2211 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2211 av Jan R Andersson M Utökade brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över tulltjänstemäns befogenheter för att öka möjligheten att förebygga och


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2211 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2211 av Jan R Andersson (M) (pdf, 58 kB)