Dokument & lagar (469 träffar)

Motion 2014/15:2210 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2210 av Jan R Andersson M Hantering av tillfälliga samordningsnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hanteringen av samordningsnummer. Motivering Personer som vistas i Sverige men inte


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2210 av Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2210 av Jan R Andersson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2104 av Olle Felten (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2104 av Olle Felten SD Rättvis reavinstbeskattning vid försäljning av småhusfastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en indexreglering av inköpsvärdet samt större om- och tillbyggnader och reparationer


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2104 av Olle Felten (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2104 av Olle Felten (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2097 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2097 av Carina Herrstedt SD Sänkning av dansbandsmomsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skapa ekonomisk rättvisa inom området kultur och idrott genom att sänka momsen på dansbandskonserter från


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2097 av Carina Herrstedt (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2097 av Carina Herrstedt (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2088 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2088 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz S Klimatanpassning av miljonprogrammens lägenhetsbestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till en klimatanpassning av miljonprogrammens lägenhetsbestånd.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2088 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2088 av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2064 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2064 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Ett rättvist skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av skattesystemet. Motivering För oss socialdemokrater har skatt efter bärkraft och principen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2064 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2064 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2027 av Sotiris Delis (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2027 av Sotiris Delis M En översyn av räntesubsidierna i samband med privat upplåning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över räntesubsidierna i samband med privat upplåning. Motivering Bolånemarknaden utgör


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2027 av Sotiris Delis (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2027 av Sotiris Delis (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2026 av Christian Holm och Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2026 av Christian Holm och Åsa Coenraads M Moms för digitala medier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att verka för ett enhetligt momssystem för digitala och tryckta medier. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2026 av Christian Holm och Åsa Coenraads (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2026 av Christian Holm och Åsa Coenraads (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2013 av Christian Holm (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2013 av Christian Holm M Regler för incitamentsprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra dagens regler för incitamentsprogram. Motivering Sverige lever i en global värld,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2013 av Christian Holm (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2013 av Christian Holm (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1996 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1996 av Hans Wallmark M Samkörd adressregistrering för utlandssvenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheten att samköra utlandsbosatta svenskars adressregistrering hos Skatteverket,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1996 av Hans Wallmark (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1996 av Hans Wallmark (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1981 av Niclas Malmberg (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1981 av Niclas Malmberg MP Avveckla skattebefrielsen för luftfartyg och fartyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla skattebefrielsen för luftfartyg och fartyg. Bakgrund Efter att EU-kommissionen riktat


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1981 av Niclas Malmberg (MP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1981 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1977 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1977 av Jan Lindholm MP Skattemässig rättvisa mellan upplåtelseformerna för boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda hur man kan uppnå rättvisa i skattehänseende mellan olika upplåtelseformer.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1977 av Jan Lindholm (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1977 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh M Travsportens möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka totalisatorskatten och om att överväga fler åtgärder för att främja travsporten. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU4 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1958 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1958 av Krister Hammarbergh M Avskrivningsregler för flyttbara bostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskrivningsmöjligheter för flyttbara bostadshus. Motivering Traditionellt har flerfamiljsbostäder byggts


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1958 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1958 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1953 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1953 av Krister Hammarbergh M Golf som friskvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för friskvårdsavdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1953 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1953 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1927 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1927 av Teres Lindberg S Redovisning av vad skatten används till i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Skatteverket att i samband med skattebeskedet redovisa vad skatten används


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1927 av Teres Lindberg (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:1927 av Teres Lindberg (S) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:1923 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1923 av Teres Lindberg S Regionalt beslutsfattande om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över utformningen av och intäkterna från trängselskatter. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1923 av Teres Lindberg (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1923 av Teres Lindberg (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1914 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1914 av Anti Avsan M Företagens kapital och finansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagens kapital och finansiering. Motivering För att företag ska kunna etableras krävs rörelsekapital och ofta också


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1914 av Anti Avsan (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1914 av Anti Avsan (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. KD Varmare företagsklimat för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lärlingsanställningsform. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:AU7 2014/15:FiU1 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. KD Gemenskap och sammanhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla gåvoskatteavdraget. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:SkU16 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1898 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1898 av Anti Avsan M Gränsdragningen mellan oäkta och äkta bostadsrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till förändrade regler för gränsdragningen mellan äkta och oäkta bostadsrättsföreningar.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1898 av Anti Avsan (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1898 av Anti Avsan (M) (pdf, 63 kB)