Dokument & lagar (469 träffar)

Motion 2014/15:1885 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1885 av Jan Lindholm MP Underhållsfonder för hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattefria underhållsfonder för hyresfastigheter. Tidigare behandling Motionens förslag har tidigare behandlats av riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1885 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:1885 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1854 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1854 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson M Främjande av hållbarhets- och kvalitetsdimensioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till hållbarhetsbonus. Motivering Företag, organisationer


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1854 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1854 av Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1843 av Johan Forssell (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1843 av Johan Forssell M Utveckla friskvårdsbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över friskvårdsbidraget. Motivering Hälsa och fysisk aktivitet har blivit samtalsämnet hos var och varannan person runt


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1843 av Johan Forssell (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1843 av Johan Forssell (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1809 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1809 av Annicka Engblom M Revisionsavdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för och möjligheterna att införa ett revisionsavdrag. Motivering För många småföretagare är det förknippat


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1809 av Annicka Engblom (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1809 av Annicka Engblom (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1798 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1798 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson C ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer, om- och tillbyggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för ROT-avdrag. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1798 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1798 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1790 av Daniel Bäckström och Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1790 av Daniel Bäckström och Per Åsling C Översyn av reglerna för skattefri friskvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för skattefri friskvård. Motivering Fysisk aktivitet och


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1790 av Daniel Bäckström och Per Åsling (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1790 av Daniel Bäckström och Per Åsling (C) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1786 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1786 av Rickard Nordin C Barnrättssäker och jämställd mantalsskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för barn att vara skrivna på flera adresser. Motivering Idag är det endast möjligt att en person,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1786 av Rickard Nordin (C) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1786 av Rickard Nordin (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1779 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1779 av Emil Källström C Decentraliserad skatt på energiproducerande fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur fastighetsskatten på energiproducerande fastigheter kan decentraliseras. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1779 av Emil Källström (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1779 av Emil Källström (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1771 av Jessica Rosencrantz (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1771 av Jessica Rosencrantz M Behållande av läx-RUT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla läx-RUT. Motivering Regeringen och Vänsterpartiet vill avskaffa rutavdraget för läxhjälp från och med den 1 januari


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1771 av Jessica Rosencrantz (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1771 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1768 av Jessica Rosencrantz (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1768 av Jessica Rosencrantz M Lastbilsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte införa en vägslitageskatt. Motivering Den rödgröna regeringen föreslår nu en kilometerskatt för tunga fordon. Problemet är


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1768 av Jessica Rosencrantz (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1768 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1766 av Jessica Rosencrantz (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1766 av Jessica Rosencrantz M Införande av en tonnageskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tonnageskatt i Sverige. Motivering Sverige har en vidsträckt kust och är det land i EU som är mest sjöfartsberoende.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1766 av Jessica Rosencrantz (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1766 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1745 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1745 av Elin Lundgren S Sänkta införselkvoter för alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att driva frågan om sänkta införselkvoter för alkohol inom EU. Motivering Vid resa från ett annat EU-land


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1745 av Elin Lundgren (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1745 av Elin Lundgren (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:1741 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1741 av Gunilla Carlsson och Johan Büser S Införande av tonnagebeskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att införa tonnagebeskattning. Motivering Sveriges landmassa i förhållande till omvärlden


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1741 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1741 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1713 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1713 av Mikael Oscarsson KD Momsundantaget för idella föreningar i Sverige ska försvaras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förhandlingarna med EU-kommissionen om momsundantaget för ideella föreningar i Sverige.


Utskottsberedning: 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1713 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1713 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1712 av Tuve Skånberg KD Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar. Motivering Enligt kommunalskattelagen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2600 av Annika Qarlsson C Jämställdhet Sammanfattning I ett jämställt samhälle behandlas vi alla efter de individer vi är och inte efter vilket kön vi tillhör. Kvinnor har sedan början av 70-talet haft en självklar plats på arbetsmarknaden. Flera politiska beslut har legat till grunden


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU18 2014/15:NU10 2014/15:SfU12 2014/15:SfU3 2014/15:SkU20 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 104 kB)

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. SD Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:CU9 2014/15:JuU15 2014/15:NU1 2014/15:NU10 2014/15:NU11 2014/15:NU13 2014/15:NU4 2014/15:SkU1 2014/15:SkU17 2014/15:SkU19 2014/15:SkU20 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 64 kB) Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2442 av Désirée Pethrus KD Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alliansregeringens ambassadörsprojekt för kvinnor bör ges möjlighet att fortsätta. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20 2014/15:NU10 2014/15:SfU3 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2442 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 69 kB)