Dokument & lagar (469 träffar)

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2989 av Emma Henriksson KD Bekräftelse av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekräftelse av faderskap när det är möjligt ska göras under graviditeten. Motivering Det kan vara krångligt att fastställa


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Åtgärder mot överskuldsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag på en strategi för att motverka överskuldsättning.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Åtgärder på familjerättens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om modernare adoptionsregler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU11 2014/15:CU7 2014/15:FiU25 2014/15:KrU10 2014/15:MJU12 2014/15:MJU8 2015/16:CU13 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 13 avslag, 8 bifall,

Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 119 kB)

Motion 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Preskriptionsavbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning i syfte att tydliggöra reglerna för preskriptionsavbrott. Motivering Enskilda fordringar löper med


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som gör det möjligt att omvandla hyreslägenheter


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö SD Registrering av testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett testamente ska skrivas i närvaro av en banktjänsteman eller jurist som sedan ska skicka testamentet till tingsrätten


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth SD Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard SD Underlättande för myndigheter att göra uppgörelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det enklare för statliga myndigheter att göra uppgörelser med privatpersoner.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. SD Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen eget boende enligt lagen om mottagande av asylsökandeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:FiU22 2014/15:SfU4 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö SD Telefonförsäljning och ångerrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ett starkt skydd vad gäller telefonförsäljning och ångerrätt i förhållande till företagare. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2865 av Fredrik Schulte M En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU9 2014/15:JuU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2865 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. SD Åkermarken som riksintresse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2829 av Hillevi Larsson S Oberoende organ för bedömning av personskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett helt oberoende organ för bedömning av personskador. Motivering Det finns stora brister vad


Utskottsberedning: 2014/15:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2829 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. S Konsumentrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning. Motivering Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstödSOU 2012:43 är en statlig utredning vars uppdrag


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson C Byggande av fler bostäder i Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Uppsala län till ett frilän för utveckling av en enklare byggprocess. Motivering Det


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2737 av Solveig Zander och Ola Johansson (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. S Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. S Bygg fler hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett bostadsstöd som gör det möjligt att subventionera byggandet av hyreslägenheter. Motivering Under åren 1965


Utskottsberedning: 2014/15:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson M Formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett formaliserat informationsutbyte mellan konsument och


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. M Sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera och därefter troligen justera bestämmelserna i sjölagen om högsta tillåtna alkoholmängd i blodet vid framförande av


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2590 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)