Dokument & lagar (469 träffar)

Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. SD En svensk skola i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt ska


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU13 2014/15:UbU9 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1229 av Sten Bergheden M En arbetsmarknad anpassad för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för praktik på alla gymnasieprogram. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:FiU1 2014/15:SkU16 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:378 av Hanif Bali (M)

Motion till riksdagen 2014/15:378 av Hanif Bali M Ung företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att alla elever bör få möjlighet att läsa Ung företagsamhet i gymnasiet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:378 av Hanif Bali (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:378 av Hanif Bali (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2818 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren C En hållbar värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fullfölja stödet till Ukraina och av det östliga partnerskapet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:SkU20 2014/15:SoU12 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2015/16:UU15 2015/16:UU8 2015/16:UU9 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 97 kB)

Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. M Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckling och vidmakthållande av statens infrastruktur bör utgå från beslut om åtgärdsplanering


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU13 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU8 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 10 avslag, 11 bifall,

Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 10 avslag, 9 bifall,

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2127 av Markus Wiechel SD Främjande av elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2122 av Markus Wiechel SD Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett stimulansbidrag till kommuner för tillgänglighetsanpassning inom


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1295 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1295 av Sten Bergheden M Alkobommar och kontroll i alla gränshamnar för att stoppa olaglig trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa alkobommar och kontroller i landets alla gränshamnar


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1295 av Sten Bergheden (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1295 av Sten Bergheden (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Motion till riksdagen 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd M Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bostäder, infrastruktur och kollektivtrafik bör planeras gemensamt för att främja jobb och tillväxt. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:CU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU7 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Bakgrund 4Gynna hållbara drivmedel 4.1Ett livcykelperspektiv på drivmedel 4.2Certifiera bränslen utifrån social och ekologisk hänsyn 4.3Stärk dagens kriterier


Utskottsberedning: 2014/15:MJU13 2014/15:SkU18 2014/15:TU10 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson C Hållbarhet och stärkt konkurrenskraft inom sjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för att sänka flampunkten för marin diesel från 60


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström FP Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att överföra godstrafik från väg till båt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU17 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. M Välfärdspolitik som förbättrar barns villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs en tydlig gräns för när föräldrarnas ansvar inte längre är förenligt med deras kapacitet.


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU10 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU3 2014/15:SoU7 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 13 avslag, 22 bifall,

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 72 kB) Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 144 kB)

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2453 av Anders W Jonsson C Antibiotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en global kriskommission för antibiotika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:SkU1 2014/15:SoU12 2014/15:UU9 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om retroaktivt ändrade intyg efter ny könstillhörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2015/16:KU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh M Placerade barn och nationell adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för vårdnadsöverflyttning för placerade barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)