Dokument & lagar (917 träffar)

Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2019/20:44 av Per Lodenius C med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förhandsprövningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:44 av Per Lodenius (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. C med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt minska aktieinnehavet i Telia Company AB Telia när marknaden tillåter, och detta


Utskottsberedning: 2018/19:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2822 av Jakob Forssmed KD Bryt den ofrivilliga ensamheten Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund och problembeskrivning Kristdemokraternas reformförslag för att bryta den ofrivilliga ensamheten Stärk civilsamhället Återinför gåvoskatteavdraget


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:FiU34 2018/19:KrU15 2018/19:SfU2 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2803 av Markus Wiechel SD Samordnat ansvar och ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för vård av beroendesjukdom samt den psykiatriska


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi båda C Utvärdera den svenska missbrukspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på det förebyggande missbruksarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10 2018/19:SoU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. M En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29 2018/19:MJU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 16 avslag, 4 bifall,

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2769 av Sten Bergheden M Borttagande av tidsbegränsning för vapenlicenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över femårslicensen vid sportskytte och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innan någon blir beviljad en vapenlicens


Utskottsberedning: 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2642 av Ellen Juntti M Anonyma vittnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa en möjlighet till anonyma vittnen i domstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grova brottsligheten


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2771 av Sten Bergheden M Förenkla för enskilda väghållare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Lantmäteriets ansvarsområde i syfte att underlätta för de enskilda väghållarna att själva enklare kunna ändra andelstalen på ett rättssäkert


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson KD Åtgärder mot utländska stöldligor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stänga dörren till missbruk av samordningsnummer genom att införa förbud i lagstiftningen mot att kunna ha mer än ett fordon när man har


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga fram en lagstiftning som innebär en förenkling och dessutom att kostnaderna sänks vid hantering av ändring av andelstal


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander båda C Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förenklat förfarande för att ändra andelstal i samfällighetsföreningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1845 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1845 av Jan Ericson M Översyn av regelverk och kostnader för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för körkortsutbildning bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under åren har det blivit allt


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1845 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1845 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1948 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1948 av Solveig Zander C med anledning av skr. 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenklade läkarintyg bör ses över och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SfU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1948 av Solveig Zander (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1948 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1898 av Louise Meijer M Utvisningspröva hat- och hedersbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning angående att utvisningspröva hat- och hedersbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har under


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. S Minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta


Utskottsberedning: 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1842 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1842 av Jan Ericson M Grundlagsskydd för äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddet för äganderätten bör stärkas i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Äganderätten är av central betydelse för en


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1842 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1842 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2018/19:1914 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1914 av Louise Meijer M Villkorlig frigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera den villkorliga frigivningen så att villkorlig frigivning blir undantag och inte huvudregel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1914 av Louise Meijer (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1914 av Louise Meijer (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1896 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1896 av Louise Meijer M Sexuellt ofredande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida en ny brottsrubricering i form av grovt sexuellt ofredande bör införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1896 av Louise Meijer (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1896 av Louise Meijer (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1825 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1825 av Jan Ericson M Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet fall av hot mot målsägande,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1825 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1825 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)