Dokument & lagar (9 träffar)

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem I regeringens proposition 1988/89:152 framläggs förslag på att ersätta nuvarande rutiner med aktiebrev till ett


Utskottsberedning: -------1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , 1 bifall, 13 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c) (pdf, 184 kB)

Motion 1988/89:Jo287 av Hans Dau och Ingrid Hemmingsson (båda m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo287 av Hans Dau och Ingrid Hemmingsson båda m Rennäringen Av den sammanställning på prisutvecklingen inom rennäringen, såväl avräkningspris som prisstöd, som Samernas riksförbund gjort, kan avläsas att utvecklingen varit negativ


Utskottsberedning: -----1988/89:JoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , 1 bifall, 5 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo287 av Hans Dau och Ingrid Hemmingsson (båda m) (pdf, 74 kB)

Motion 1988/89:Ub267 av Arne Kjörnsberg (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub267 av Arne Kjörnsberg s Gymnasieutbildning för rörelsehindrade elever Under senare år har ett mycket omfattande arbete genomförts i en lång rad skolor i vårt land för att, som det uttrycks, handikappanpassa lokalerna. Detta


Utskottsberedning: -1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub267 av Arne Kjörnsberg (s) (pdf, 68 kB)

Motion 1988/89:So320 av Barbro Sandberg (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So320 av Barbro Sandberg fp Kostnadsansvaret för gravt rörelsehindrade gymnasieelever Sorn ett led i ansträngningarna att skapa jämlikhet för svårt rörelsehindrade ungdomar vad gäller studier vid gymnasieskola tillskapades en


Utskottsberedning: -1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:So320 av Barbro Sandberg (fp) (pdf, 72 kB)

Motion 1988/89:So287

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So287 avLarsWernerm.fi. Gymnasiestudierna för gravt rörelsehindrade ungdomar Fram till 1986-12-31 svarade staten för finansieringen av försöksverksamhet med gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever vid Skärholmens


Utskottsberedning: --1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:So287 (pdf, 72 kB)

Motion 1988/89:Jo230 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo230 av Lars Werner m. fl. vpk Prisstödet till rennäringen, m. m. Prisutvecklingen inom rennäringen såväl avräkningspris som prisstöd har varit negativ i förhållande till annan inhemsk köttproduktion. Prisstödet har även en betydande


Utskottsberedning: ---1988/89:JoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo230 av Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 85 kB)

Motion 1988/89:Jo220 av Martin Olsson och Karin Israelsson (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo220 av Martin Olsson och Karin Israelsson båda c Prisstödet till rennäringen Under anslaget Främjande av rennäringen budgetproposition bilaga 11, B 8 utgår bland annat ett prisstöd till rennäringen ungefär motsvarande prisstödet


Utskottsberedning: --1988/89:JoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo11 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Joll av Sven Eric Lorentzon m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:10 om särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd Under våren och sommaren påmindes vi om att den ekologiska balansen i haven runt Sverige är rubbad.


Utskottsberedning: --1988/89:JoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Jo11 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m) (pdf, 84 kB)

Motion 1988/89:So323 av Rosa Östh och Jan Hyttring (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So323 av Rosa Östh och Jan Hyttring båda c Kostnadsansvaret för gravt rörelsehindrade gymnasieelever Allt fler elever med rörelsehinder genomför sin gymnasieutbildning på hemorten. En sådan utveckling överensstämmer helt med


Utskottsberedning: -1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:So323 av Rosa Östh och Jan Hyttring (båda c) (pdf, 75 kB)