Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 1989/90:Fi54 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi54 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av skr. 1989/90:121 Aktiebolaget tipstjänsts stöd till idrotten Idrotten har stor betydelse för ungdomens fostran och för människors hälsa. Det är framför allt


Utskottsberedning: -1989/90:FiU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi54 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp) (pdf, 79 kB)

Motion 1989/90:Fi51 av Bo Lundgren m.fl. (m) m

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi51 av Bo Lundgren m.fl. m m med anledning av skr. 1989/90:121 Aktiebolaget 1989/90 Tipstjänsts stöd till idrotten Fi5157 I regeringens skrivelse redovisas vissa riktlinjer för AB Tipstjänsts stöd till idrotten. Dessa föranleds


Utskottsberedning: -1989/90:FiU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi51 av Bo Lundgren m.fl. (m) m (pdf, 79 kB)

Motion 1989/90:T40 av Elving Andersson m fl (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T40 av Elving Andersson m fl c med anledning av regeringens prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Inledning En framtidsinriktad poltik för att utveckla Sveriges infrastruktur på kommunikationsområdet måste idag grundas


Utskottsberedning: -------------------1989/90:TU27
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , 1 bifall, 19 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:T40 av Elving Andersson m fl (c) (pdf, 596 kB)

Motion 1989/90:T38 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T38 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor 1 Inledning och sammanfattning Regeringen har i proposition 1989/90:88 om näringspolitik lämnat vissa förslag angående investeringar


Utskottsberedning: ----1989/90:TU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , 1 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:T38 av Kenth Skårvik m.fl. (fp) (pdf, 119 kB)

Motion 1989/90:N59 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N59 av Lars Werner m.fl. vpk med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Propositionen I propositionen behandlas vissa frågor om näringspolitiken. Den sägs vara första steget i ett arbete inom regeringen


Utskottsberedning: --------1989/90:NU30 1989/90:NU35
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , 1 bifall, 8 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:N59 av Lars Werner m.fl. (vpk) (pdf, 132 kB)

Motion 1989/90:N57 av Olof Johansson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N57 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Sammanfattning Centern vill ta fasta på det lokala perspektivet och inrikta näringspolitiken på personligt ägande, utveckling av ny


Utskottsberedning: ---------------------1989/90:NU30 1989/90:NU35
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , 2 bifall, 21 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:N57 av Olof Johansson m.fl. (c) (pdf, 754 kB)

Motion 1989/90:N56 av Ylva Annerstedt (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N56 av Ylva Annerstedt fp v Mot. med anledning av prop. 1989/90:88 1989/90 Vissa näringspolitiska frågor N56-57 De regionala utvecklingsfonderna utför i dag ett viktigt arbete med att utveckla landets småföretag. Denna utveckling


Utskottsberedning: ---1989/90:NU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:N56 av Ylva Annerstedt (fp) (pdf, 154 kB)

Motion 1989/90:N55 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N55 av Agne Hansson och Marianne Jönsson båda c med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor I proposition 1989/90:88 berörs bl.a. småföretagsverksamheten och utvecklingsfondernas verksamhet. Propositionens


Utskottsberedning: ------1989/90:NU30
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , 2 bifall, 6 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:N55 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c) (pdf, 103 kB)

Motion 1989/90:N54 av Hadar Cars m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N54 av Hadar Cars m.fl. fp v Mot. med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa 1989/90 näringspolitiska frågor N54-55 Sammanfattning Stoppa förslaget om statligt riskkapital Folkpartiet avvisar regeringens förslag om att inrätta statliga


Utskottsberedning: -----------------------------1989/90:NU30 1989/90:NU35 1989/90:NU44
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , 2 bifall, 29 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:N54 av Hadar Cars m.fl. (fp) (pdf, 360 kB)

Motion 1989/90:T344 av Anders Castberger m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T344 av Anders Castberger m.fl. fp Vägar i Älvsborgs län, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:A443 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om


Utskottsberedning: ----1989/90:TU25 1989/90:TU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , 1 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:T344 av Anders Castberger m.fl. (fp) (pdf, 50 kB)

Motion 1989/90:T538 av Sverre Palm m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T538 av Sverre Palm m.fl. s Järnvägarnas utvecklingsmöjligheter 1990-talet blir tågets årtionde, måste bli det, trängseln i luften och på vägarna särskilt på kontinenten tvingar fram tågsatsning. Inom EG-området skall ett 30


Utskottsberedning: -1989/90:TU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:T538 av Sverre Palm m.fl. (s) (pdf, 74 kB)

Motion 1989/90:Fi718 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi718 av Bo Lundgren m.fl. m Användning av Tipstjänsts medel Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Kr509 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag som innebär att 1 av AB Tipstjänsts omsättning


Utskottsberedning: -1989/90:FiU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi718 av Bo Lundgren m.fl. (m) (pdf, 50 kB)

Motion 1989/90:Bo240 av Agne Hansson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o240 av Agne Hansson m.fl. c Ny- och ombyggnad av kulturlokaler Samhället har både ett betydande ansvar för att kulturarvet förs vidare och att bereda förutsättningar för att en kulturverksamhet inom skilda områden kan bedrivas.


Utskottsberedning: ---1989/90:BoU13 1989/90:BoU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Bo240 av Agne Hansson m.fl. (c) (pdf, 125 kB)

Motion 1989/90:Fi717 av Bertil Danielsson och Ewy Möller

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi717 av Bertil Danielsson och Ewy Möller J Mot. båda m 1989/90 Användningen av tipsmedel 1 Idrottsrörelsen har stor betydelse för samhället. Den bidrar till friskvården, stimulerar till regelbunden träning och verkar för drogfria


Utskottsberedning: -1989/90:FiU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi717 av Bertil Danielsson och Ewy Möller (pdf, 90 kB)

Motion 1989/90:T212 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T212 av Kenth Skårvik m.fl. fp Trafik och miljö 1. Inledning Att människor och gods kan färdas effektivt och snabbt mellan olika landsdelar är närmast en självklarhet i en välfärdsstat, och en förutsättning för fortsatt utveckling.


Utskottsberedning: --------------------1989/90:TU18 1989/90:TU19 1989/90:TU25 1989/90:TU27 1989/90:TU28
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , 1 bifall, 20 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:T212 av Kenth Skårvik m.fl. (fp) (pdf, 274 kB)

Motion 1989/90:Fi714 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi714 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp Tipstjänsts stöd till idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Kr504 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i


Utskottsberedning: -1989/90:FiU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi714 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp) (pdf, 44 kB)

Motion 1989/90:N223 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N223 av Bengt Westerberg m.fl. fp Livskraftiga småföretag Småföretagen är betydelsefulla Vid årsskiftet 1989 fanns det 369 000 privata företag i Sverige exkl. de 130 000 jord- och skogsbrukenFöretag med färre än 200 anställda


Utskottsberedning: ------1989/90:NU30
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , 1 bifall, 6 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:N223 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) (pdf, 258 kB)

Motion 1989/90:T502 av Marianne Andersson och Ingvar

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:T502 av Marianne Andersson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors båda c Järnvägstrafiken i Västsverige Vi tar i den här motionen upp några västsvenska järnvägsfrågor som har stor betydelse för norra Älvsborg. Norge-Väner-länken Västsverige


Utskottsberedning: ------1989/90:TU17 1989/90:TU27
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , 1 bifall, 6 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:T502 av Marianne Andersson och Ingvar (pdf, 348 kB)