Dokument & lagar (2 träffar)

Motion 1990/91:Ub719 av Ylva Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub719 av Ylva Johansson m.fl. v Högskoleutbildning i Stockholms län Inledning Stockholms län är en region med en s.k. kunskapsintensiv arbetsmarknad som kräver en stor andel högutbildad arbetskraft. När inte Stockholmsregionens unga ges möjlighet till högskoleutbildning i tillräcklig


Utskottsberedning: ----1990/91:UbU12 1990/91:UbU19 1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , 2 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju1 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju1 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:158 Utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m. En av rättsstatens viktigaste uppgifter är att skydda medborgarna mot våld och övergrepp. I särskilt behov av stöd och hjälp är brottsoffren. Samhällets möjligheter att erbjuda


Utskottsberedning: ---1990/91:JuU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation