Dokument & lagar (20 träffar)

Motion 1991/92:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi59 av Åke Gustavsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning I motionen föreslåsett miljardprogram för investeringar i kulturens infrastruktur,åtgärder för att förstärka


Utskottsberedning: ------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , 1 bifall, 12 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Inledning och sammanfattning av våra förslag2 2. Läget på arbetsmarknaden3 3. Infrastruktur6 4. Byggande14


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1991/92:AU15 1991/92:BoU23 1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , 1 bifall, 46 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub51 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub51 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. I propositionen föreslås bl.a. att en parallell lärarutbildning för åk. 4-9 inrättas. Regeringen föreslår också en ny lärarutbildning för gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen. Vidare behandlas


Utskottsberedning: ---------------1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , 1 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub45 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub45 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Lärarutbildning Den 4 juni 1985 tog riksdagen det historiska beslutet att införa en lärarutbildning för grundskolan. Denna utbildning har kommit att utformas helt efter grundskolans behov. Utbildningen


Utskottsberedning: ------------------------------1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , 1 bifall, 30 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub41 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, c, v)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub41 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, c, v med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. Lokalisering av högskolan för lärarutbildning i Stockholm Högskolan för lärarutbildning i Stockholm bildades i samband med högskolereformen den 1 juli 1977 av de lärarutbildningar som fanns i


Utskottsberedning: -1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ub20 av Sören Lekberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub20 av Sören Lekberg m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:75 Lärarutbildning m.m. I propositionen föreslås beträffande högskolan för lärarutbildning i Stockholm HLS bl.a. att som ett alternativ till upprustning och utbyggnad vid Rålambshov skall förutsättningarna prövas för en omlokalisering


Utskottsberedning: -1991/92:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. Vänsterpartiet motsätter sig att möjligheten till deltidspensionering tas bort. Vi anser att deltidspensionen är en ventil som motverkar utslagning och utbrändhet. Den har utgjort


Utskottsberedning: -1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf24 av Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf24 av Leif Bergdahl nyd med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. I propositionen föreslås att delpensionsförsäkringen avskaffas fr o m den 1 juni 1992. Den som uppbär delpension vid denna tidpunkt får behålla sin delpension så länge förutsättning


Utskottsberedning: ---1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf23 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf23 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. Bevara delpensionen Motionens huvudsakliga innehåll Regeringen åberopar samhällsekonomiska motiv för avskaffande av delpensionsförsäkringen. Trots detta finns i propositionen


Utskottsberedning: --1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf22 av Gunnar Thollander (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf22 av Gunnar Thollander s med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. I proposition 1991/92:149 föreslår regeringen att delpensionsförsäkringen avskaffas fr.o.m. den 1 juni 1992. Delpensionsförsäkringen infördes den 1 juli 1976 på förslag av den dåvarande


Utskottsberedning: -1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf277 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf277 av Lars Werner m.fl. v Ökade pensioner m.m. Genom skatteomläggningen fick medelinkomsttagare och höginkomsttagare en påtagligt sänkt skatt. Drabbades gjorde låginkomsttagare och framför allt låginkomstpensionärerna med låg eller ingen ATP. Gruppen pensionärer, ca 500 000 personer,


Utskottsberedning: ---1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf259 av Anita Modin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf259 av Anita Modin m.fl. s Delpension Hur kan man komma på tanken att ta bort delpensionen Speciellt i dagens läge En person mellan 60 och 65 år har hittills kunnat välja reducerad arbetstid i samråd med sin arbetsgivare. Skälen för detta kan vara många:man känner att man inte orkar


Utskottsberedning: -1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf248 av Sten Östlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf248 av Sten Östlund m.fl. s Delpensionen Pensionsåldern i Sverige, 65 år, är i en EG-jämförelse inte särskilt låg. Länder som Frankrike och Italien har 60 år och i Tyskland är den i princip 65 år med möjlighet att välja mellan 63-67 år. Länder med högre pensionsålder är Danmark, England


Utskottsberedning: -1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf247 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf247 av Johnny Ahlqvist och Maja Bäckström s Delpensionen Av de reformer som skapats på arbetsmarknaden har nog reformen om delpension varit en av dem som haft den största sociala betydelsen. Reformen innebar att människor under de sista yrkesverksamma åren fick tillfälle att trappa


Utskottsberedning: -1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf231 av Ulla-Britt Åbark och Ingegerd Sahlström (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf231 av Ulla-Britt Åbark och Ingegerd Sahlström s Delpension En av sjuttiotalets viktiga reformer var rätten till delpension. Genom denna reform öppnades möjligheten för många att göra övergången från förvärvslivet till livet som pensionär på det sätt som var bäst för den enskilde. De


Utskottsberedning: -1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Sf228 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Sf228 av Ingvar Carlsson m.fl. s Rättvisa i socialförsäkringen Det mest utmärkande för svensk välfärdspolitik är att den omfattar alla på lika villkor inte bara de sämst ställda att den finansieras solidariskt och att den styrs demokratiskt och i allt väsentligt är ett samhällsansvar.


Utskottsberedning: -------1991/92:SfU13 1991/92:SfU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , 1 bifall, 7 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ju810 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Ju810 av Hans Göran Franck m.fl. s Den ekonomiska och organiserade brottsligheten Bakgrund Den ekonomiska brottsligheten tillfogar medborgarna och samhället mycket stora ekonomiska förluster. Utgår man från en samhällsförlust på 30 miljarder kronor varje år till följd av ekobrott vilket


Utskottsberedning: ----------1991/92:JuU13 1991/92:JuU23 1991/92:NU35 1991/92:SkU16 1991/92:SkU29
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi412 av Ingela Mårtensson och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi412 av Ingela Mårtensson och Kenth Skårvik fp Göteborgs universitets lokaler Från och med hösten 1990 förändrades budgetsystemet för högskolan, vilket innebar att ett samlat anslagsbelopp för grundläggande högskoleutbildning infördes. Därmed fick varje högskoleenhet ett anslag för lokalkostnader


Utskottsberedning: -1991/92:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi406 av Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi406 av Christina Linderholm c Statens lokalbehov Stadsbyggandet i Stockholms innerstad och dess omedelbara närhet har under lång tid dominerats av tillkomsten av nya kontorshus. Dessa har ofta haft en skala och en utformning som avvikit från övrig bebyggelse. Kontoriseringen har lett


Utskottsberedning: --1991/92:FiU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi18 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Dokument


Utskottsberedning: ---------1991/92:FiU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , 1 bifall, 9 saknar beslutsinformation