Dokument & lagar (150 träffar)

Motion 2004/05:MJ37 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c)

Sammanfattning Alliansen för Sverige vill se en politik som skapar förtroende mellan beslutsfattare och berörda på alla nivåer i samhället. Vi vill bryta det uppifrånperspektiv som i dag präglar miljöarbetet i Sverige. Vi tror att människors vilja och förmåga att förbättra miljön kan ge oss de rätta förutsättningar som


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 31 avslag, 10 bifall,

Motion 2004/05:So36 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:So36 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om narkotikasituationen i Sverige.


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L22 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L22 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av upphovsrättslagen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om producentens ansvar för den enskildes


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L20 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L20 av Martin Andreasson m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en upphovsrätt som så långt som möjligt


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:So22 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:So20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Motion till riksdagen 2004/05:So20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson v med anledning av framst. 2004/05:RR19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag angående hur man avser


Utskottsberedning: 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ22 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ22 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd, m, fp, c med anledning av redog. 2004/05:RRS21 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående miljömålsrapporteringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att följa de rekommendationer


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. mp Orkanen Gudrun väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en modern krisberedskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SkU19 2004/05:TU17 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 25 2 Inledning 26 3 Förslag till riksdagsbeslut 26 4 Låt Skogsstyrelsen genomföra skoglig haveriutredning 27 5 Få ut virket ur skogen 28 5.1 Använd militär överskottskapacitet 28 5.2 Ge dispenser för virkestransporter 29 5.3 Effektivitet i virkestransporterna på järnväg


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU23 2004/05:TU17 2005/06:FöU5 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall


Utskottsberedning: 2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:Sf7 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf7 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med ändring av regeringens förslag, att förändra lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. i enlighet med vad som anförs i motionen.


Utskottsberedning: 2004/05:SfU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2004/05:Ub4 av Sofia Larsen m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub4 av Sofia Larsen m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan 1 Sammanfattning En förskola av hög kvalitet som är valfri och till för alla Pedagogiken ska grundas av lusten för lärandet genom leken Höj statusen på förskolläraryrket Vikten av förskolepersonalens


Utskottsberedning: 2004/05:UbU3
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Ub3 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub3 av Ulf Nilsson m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 21 Förslag till riksdagsbeslut 22 Sverige behöver förändring i förskolepolitiken 23 En beskrivning av förskolans kvalitet 2004 23 Växande barngrupper 23 Likvärdigheten


Utskottsberedning: 2004/05:UbU3
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Ub2 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub2 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riksdagens tidigare tillkännagivande angående mångfald inom barnomsorgen. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2004/05:UbU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Ub1 av Sten Tolgfors m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub1 av Sten Tolgfors m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Förskola i Sverige idag 3 4 Regeringens proposition 4 5 Moderata utgångspunkter 4 5.1 Partistämma 2003 Framtidens kunskaper 4


Utskottsberedning: 2004/05:UbU3
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Fö21 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fö21 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:5 Vårt gemensamma försvar och begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag till försvarsbeslut som överensstämmer


Utskottsberedning: -2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:So5 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:So5 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av framst. 2003/04:RRS2 Riksrevisionens styrelses framställning angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk patienträttighetslag.


Utskottsberedning: 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:So4 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:So4 av Ingrid Burman m.fl. v med anledning av framst. 2004/05:RRS2 Riksrevisionens styrelses framställning angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett genusperspektiv


Utskottsberedning: 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2004/05:Ub473 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub473 av Torsten Lindström m.fl. kd Universitet, högskola och forskning 1 Sammanfattning Den högre utbildningens viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. För att möjliggöra det krävs kompetenta högskolelärare och forskare, en stimulerande arbetsmiljö samt studiesocial trygghet. Kristdemokratisk


Utskottsberedning: 2004/05:FiU17 2004/05:UbU1 2004/05:UbU12 2004/05:UbU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,