Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson mp med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 mp009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inom


Utskottsberedning: 2007/08:NU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 6 avslag, 6 bifall,

Motion 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v Minskad arbetsrelaterad ohälsa v709 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 7 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU5 2007/08:SfU1 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 126 kB)

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. v Arbetsrätt v703 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Arbetsrätten behöver förstärkas 4 4 Borgerliga hot mot tryggheten 4 5 Stärkt skydd för visstidsanställda 5 5.1 Nya regler om tidsbegränsad anställning 7 5.2 Företrädesrätt till återanställning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU5 2007/08:AU7 2007/08:SfU4 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 117 kB)

Motion 2007/08:Ju289 av Krister Hammarbergh (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju289 av Krister Hammarbergh m Polisinsatser över gräns vid överhängande fara m1533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inleder samtal med den finska regeringen i syfte att skapa ett avtal mellan länderna


Utskottsberedning: 2007/08:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2007/08:Ju289 av Krister Hammarbergh (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:K267 av Helene Petersson i Stockaryd (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K267 av Helene Petersson i Stockaryd s Mediekoncentrationen s45100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av översyn av mediekoncentrationen. Motivering Den 30 november 1997 avslutade Rådet för mångfald inom


Utskottsberedning: 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2007/08:K267 av Helene Petersson i Stockaryd (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av framst. 2006/07:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående beredskapen för kärnkraftsolyckor s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa sig bakom


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2007/08:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av framst. 2006/07:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående beredskapen för kärnkraftsolyckor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 bifall,

Motion 2007/08:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 43 kB)