Dokument & lagar (8 träffar)

Motion 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten S89004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förbättrad redovisning av Försvarsmaktens


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten SD222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att återinföra objektsramar


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP Vidgad syn på försvarspolitiken MP3112 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Internationella insatser 6 Afghanistan 6 NBG 14 7 FN:s resolutioner 1325 och 1820 7 Reformering av försvaret 9 Omvärlden minskar på sina militära


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:UU3 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges suveränitet och Nato.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3 2011/12:KU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU11 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 13 avslag, 6 bifall,

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap S89001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. V Personalförsörjning och värnplikt V286 1 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa antalet heltidsanställda soldater. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. V De frivilliga försvarsorganisationerna och civilplikten V281 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Frivilliga försvarsorganisationer 2 4 Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna 3 4.1 Direktutbildning i hemvärnet 4 4.2 Hemvärnets


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 79 kB)