Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikation S11001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU12 2012/13:TU16 2012/13:TU17 2012/13:TU18 2012/13:TU2 2012/13:TU7 2013/14:CU36 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 46 avslag, 8 bifall,

Motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 152 kB)