Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. L med anledning av skr. 2018/19:97 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om integration som jämställdhetspolitiskt delmål för att stärka jämställdhetsintegreringen


Utskottsberedning: 2018/19:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:342 av Désirée Pethrus KD med anledning av prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera effekterna av proposition 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering


Utskottsberedning: 2017/18:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Arbetsförmedlingen


Utskottsberedning: 2016/17:AU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör


Utskottsberedning: 2014/15:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2013/14:A11 av Agneta Luttropp och Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A11 av Agneta Luttropp och Mehmet Kaplan MP med anledning av prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till 2 kap. 12 c 3 diskrimineringslagen om att förbudet mot diskriminering


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A11 av Agneta Luttropp och Mehmet Kaplan (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A10 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A10 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering S13006 Sammanfattning Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen 2008:567Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A10 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2013/14:A7 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A7 av Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. SD446 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utökad och obligatorisk samhällsorientering. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A7 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av skr. 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 20102015 s6302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att rusta upp arbetsmiljöarbetet.


Utskottsberedning: 2010/11:AU3 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av framst. 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken S61301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens framställning


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Dokument


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:A4 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:A4 av Erik Ullenhag m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2002/03:AU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:A3 av Anders G Högmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:A3 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks 1 Sammanfattning Sverige måste skapa en arbetsmarknad som alltid är rörlig och tillgänglig. Så är inte fallet idag. Arbetsmarknaden är orörlig och sluten. Fakta visar att arbetslösa personer


Utskottsberedning: 2002/03:AU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 6 avslag, 4 bifall,

Motion 2002/03:So9 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:So9 av Ingrid Burman m.fl. v med anledning av förs. 2002/03:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Familjehemsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att FN:s barnkonvention skall utgöra grunden för utarbetandet


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:SoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,