Dokument & lagar (224 träffar)

Motion 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Associationsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelförenklingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrat krav på aktiekapital för vanligt


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:CU6 2016/17:CU8 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. KD Jämställdhet Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Att förena familjeliv och arbetsliv Stärkt pensionsrätt för barnår Automatiskt delad premiepension för föräldrar Makt och inflytande Frihet för alla i Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU5 2016/17:CU12 2016/17:FiU1 2016/17:FiU25 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU2 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UU10 2016/17:UU2 2017/18:SfU1 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 160 kB)

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra det mer lönsamt för personer med låga inkomster att arbeta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU14 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:CU10 2016/17:FiU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:SfU1 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:UbU14 2016/17:UbU17 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 28 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 129 kB)

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. C Bättre mottagande och snabbare etablering Sammanfattning Sedan många decennier tillbaka kommer människor till Sverige för arbete, för studier, för kärlek eller för skydd. Det är någonting vi som land måste ta vara på. Med en välfungerande politik för integration


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:CU10 2016/17:KrU6 2016/17:NU12 2016/17:SfU15 2016/17:SfU17 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 112 kB)

Motion 2016/17:2119 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2119 av Betty Malmberg M Kvinnor kan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vilka åtgärder som behövs och vilka åtgärder som inte behövs för att råda bot på utmaningarna på jämställdhetsområdet, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2119 av Betty Malmberg (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2119 av Betty Malmberg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syfte att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU10 2016/17:AU5 2016/17:CU14 2016/17:JuU1 2016/17:JuU14 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 152 kB)

Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. C Trygghet i hela landet Sammanfattning Trygghet är kärnan i många människors livsdröm. Den är för många en grundförutsättning för att finna glädje i jobb, familj, utbildning och fritid. Trygghet är viktig för såväl kvinnor som män, unga som gamla. Den ska värnas


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:CU6 2016/17:FiU22 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:JuU20 2016/17:JuU21 2016/17:JuU5 2016/17:KrU4 2016/17:KU23 2016/17:SfU1 2016/17:SfU15 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 39 avslag, 9 bifall,

Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. L Ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:CU10 2016/17:JuU16 2016/17:KrU4 2016/17:SfU15 2016/17:SkU26 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. C Funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur personer som är berättigade till mindre än 20 timmar assistans ska få rättighet att välja utförare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:SoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg hälso- och sjukvård i rätt tid av hög kvalitet 1. Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Moderata värderingar 4Moderata utgångspunkter 4.1 En gemensam rättvis solidarisk finansiering 4.2 I rätt tid med hög


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:SoU7 2015/16:SoU9 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 59 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 217 kB)

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1En hälso- och sjukvård i världsklass 1.1Mer valfrihet och makt till den enskilde 1.2Vårdval även inom öppenvården 1.3Fond för idéburen vård och omsorg 1.4Århundradets


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:JuU19 2015/16:JuU22 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SoU1 2015/16:SoU18 2015/16:SoU3 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU17 2015/16:UU18 2016/17:CU10 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU20 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9 2017/18:SoU13 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 87 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 145 kB) Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 376 kB)

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Den moderna familjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att underlätta mäns och kvinnors möjlighet att kombinera familj, arbete och fritid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU7 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:FiU26 2015/16:FiU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SfU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. M Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en fond-i-fondlösning om 400 mkr bör inrättas för att stärka det privat-offentliga riskkapitalet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU22 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU22 2015/16:NU23 2015/16:NU4 2015/16:SkU16 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Trygg välfärd 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden införs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:FiU26 2015/16:KU18 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:KU15 2016/17:SoU10 2017/18:FiU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 9 avslag, 14 bifall,

Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. M Nya och växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera den svenska bostadsmarknaden på kort och på lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU22 2015/16:NU23 2015/16:SfU15 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29 2015/16:UbU12 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En politik för att underlätta företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelförenklingsarbetet måste fortsätta och möta företagarnas vardagliga behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU22 2015/16:NU15 2016/17:CU6 2016/17:CU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. SD Åtgärdsprogram hedersrelaterat våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omedelbar omställning från integrationspolitik till assimilationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU6 2015/16:AU9 2015/16:JuU18 2015/16:JuU22 2015/16:KrU6 2015/16:KU15 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU14 2015/16:UbU17 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 28 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 154 kB)

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Jämställdhet i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbete är en hörnsten i ett jämställt samhälle och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:AU8 2015/16:AU9 2015/16:FiU1 2015/16:FiU26 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör


Utskottsberedning: 2014/15:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 69 kB)