Dokument & lagar (224 träffar)

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström KD bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering av


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. V Den svenska kollektivavtalsmodellen V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:FiU29 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. S Lagstiftning om ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet s68011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen snarast möjligt återkommer till riksdagen med


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå S Åtgärder med anledning av Lavaldomen lex Laval s27115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ordning och reda på arbetsmarknaden. Motivering De flesta arbetstagare


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A421 av Carina Hägg S Marscher för tillgänglighet s68007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marscher för tillgänglighet. Motivering Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är oerhört viktigt från både


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. S Stärkande av den svenska modellen S61303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 4 avslag, 3 bifall,

Motion 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson S Lika villkor för lika arbete i Sverige s27114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge huvudentreprenören ett huvudansvar för underentreprenörer.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:A237 av Billy Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A237 av Billy Gustafsson S Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund s27075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att snarast komplettera diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A237 av Billy Gustafsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A368 av Lars Mejern Larsson och Gunnar Sandberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A368 av Lars Mejern Larsson och Gunnar Sandberg S Social dumpning s27044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering Stat, kommun, landsting och deras bolag köper varor och


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A368 av Lars Mejern Larsson och Gunnar Sandberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. S Tillgänglighet för personer med funktionshinder s34033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet. Motivering År 2006 föreslog den parlamentariska Diskrimineringskommittén att otillgänglighet


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A279 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A279 av Hannah Bergstedt och Karin Åström S A-kassan och arbetslinjen s27059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma en a-kassa som överensstämmer med arbetslinjen. Motivering Ingen är så ofri som den som


Utskottsberedning: 2010/11:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A279 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A238 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A238 av Carina Hägg S Tillgänglighet för jobben s27062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet för jobben. Motivering Bristande tillgänglighet påverkar vår vardag och förhindrar oss från att vara delaktiga


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A238 av Carina Hägg (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. S Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen s27054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett humant regelverk för krav på arbetssökande. Motivering Att stå utanför


Utskottsberedning: 2010/11:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av skr. 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 20102015 s6302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att rusta upp arbetsmiljöarbetet.


Utskottsberedning: 2010/11:AU3 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S, V, MP) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av framst. 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken S61301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens framställning


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. v Minskad arbetsrelaterad ohälsa v709 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 7 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU5 2007/08:SfU1 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 126 kB)

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. v Arbetsrätt v703 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Arbetsrätten behöver förstärkas 4 4 Borgerliga hot mot tryggheten 4 5 Stärkt skydd för visstidsanställda 5 5.1 Nya regler om tidsbegränsad anställning 7 5.2 Företrädesrätt till återanställning 8


Utskottsberedning: 2007/08:AU5 2007/08:AU7 2007/08:SfU4 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 117 kB)

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor


Utskottsberedning: 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) (doc, 662 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)