Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Inledning och sammanfattning av våra förslag2 2. Läget på arbetsmarknaden3 3. Infrastruktur6 4. Byggande14


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1991/92:AU15 1991/92:BoU23 1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , 1 bifall, 46 saknar beslutsinformation