Dokument & lagar (5 träffar)

Motion 2003/04:So573 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So573 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist mp Äldrepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om personal som tillfälligt arbetar i äldreomsorg. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2003/04:SoU4 2004/05:AU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:A358 av Ulla Wester m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:A358 av Ulla Wester m.fl. s Förbud mot diskriminering avseende sexuell läggning och funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av förtydligande i lagtexten när det gäller förbud mot diskriminering avseende


Utskottsberedning: 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:A296 av Anders Sundström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:A296 av Anders Sundström s Diskriminering på grund av funktionshinder inom socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om diskriminering på grund av funktionshinder inom socialtjänsten. Motivering De nya diskrimineringslagar


Utskottsberedning: 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:A285 av Anna Grönlund (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:A285 av Anna Grönlund fp Företagandets villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omedelbart påbörjar arbetet med att jämställa enmansföretagare med löntagare vad gäller trygghetssystemen och då primärt a-kassan. Motivering Företagarklimatet i ett land är direkt


Utskottsberedning: 2003/04:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:A209 av Sven Brus (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:A209 av Sven Brus kd Diskriminering på grund av funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om diskriminering på grund av funktionshinder inom socialtjänsten m.m. Motivering De nya diskrimineringslagar som trädde


Utskottsberedning: 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,