Dokument & lagar (14 träffar)

Motion 2003/04:So641 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:So641 av Rosita Runegrund m.fl. kd Anhörigvården 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Förvalta stimulansbidragens positiva effekter 3 5 Att vårda en anhörig 4 6 Ett nationellt resurscenter för anhörigstöd 5 7 Bestäm riktlinjer


Utskottsberedning: 2003/04:AU4 2003/04:SoU1 2003/04:SoU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:So574 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So574 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp Psykvården Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 4 Förebyggande arbetssätt 5 Barn- och ungdoms psykiatri 5 Bemötande mötet med psykiatrin 6 Psykoterapi 6 Mötet med den slutna psykiatrin kan bli en


Utskottsberedning: 2003/04:AU4 2003/04:SoU1 2003/04:SoU2 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:So573 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So573 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist mp Äldrepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om personal som tillfälligt arbetar i äldreomsorg. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2003/04:SoU4 2004/05:AU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp En företagspolitik för småföretagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning om företagarnas ekonomiska situation vid arbetslöshet så att dessa inte missgynnas i förhållande till arbetstagare vid ersättning från


Utskottsberedning: 2003/04:AU6 2003/04:FiU3 2003/04:LU12 2003/04:LU17 2003/04:NU10 2003/04:NU12 2003/04:NU9 2003/04:SfU1 2003/04:SkU21 2003/04:SkU25 2003/04:UbU17 2004/05:FiU9 2004/05:SoU18
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:N346 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:N346 av Maria Larsson m.fl. kd Småföretagande 1 Sammanfattning Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling kan inte lovordas nog mycket. Företagsamhet skapas ur människors


Utskottsberedning: 2003/04:AU6 2003/04:JuU1 2003/04:KU11 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SfU1 2003/04:SkU20 2003/04:SkU21 2003/04:TU10 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:N329 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:N329 av Maud Olofsson m.fl. c Mer och fler företagare 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Sammanfattning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 Underifrånperspektiv på tillväxt 5 4.1 Tillväxt för livskraft och självbestämmande 5 4.2 Fler företagare skapar tillväxt 6 4.3 Nya


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:AU6 2003/04:FiU3 2003/04:KU11 2003/04:LU12 2003/04:LU9 2003/04:NU1 2003/04:NU10 2003/04:NU13 2003/04:NU9 2003/04:SfU1 2003/04:SkU21 2003/04:SkU22 2003/04:SkU25
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 26 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:K289 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:K289 av Tobias Krantz m.fl. fp Skärpt granskning av den offentliga makten 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Inrätta en författningsdomstol 3 5 Skärp kontrollen av regeringens EU-politik 4 6 Inför öppna utskottsförhör av


Utskottsberedning: 2003/04:KU11 2003/04:KU19 2003/04:KU3 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2004/05:AU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:Ju478 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:Ju478 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i 8 a 1 Riksdagen begär att regeringen ger Rikspolisstyrelsen i uppdrag att se över och kartlägga polisens rutiner vid besöksförbud. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:AU2 2003/04:JuU1 2003/04:JuU17 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9 2003/04:UbU3 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:A358 av Ulla Wester m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:A358 av Ulla Wester m.fl. s Förbud mot diskriminering avseende sexuell läggning och funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av förtydligande i lagtexten när det gäller förbud mot diskriminering avseende


Utskottsberedning: 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:A330 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:A330 av Annelie Enochson m.fl. kd Arbetslöshetsförsäkringen 1 Sammanfattning Förutsättningarna för Sveriges ekonomi är för närvarande mycket osäker. Efter några år av god konjunktur med hög sysselsättningstillväxt är det orimligt många svenskar som i dag saknar arbete. De sociala problem


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:AU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:A296 av Anders Sundström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:A296 av Anders Sundström s Diskriminering på grund av funktionshinder inom socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om diskriminering på grund av funktionshinder inom socialtjänsten. Motivering De nya diskrimineringslagar


Utskottsberedning: 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:A285 av Anna Grönlund (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:A285 av Anna Grönlund fp Företagandets villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omedelbart påbörjar arbetet med att jämställa enmansföretagare med löntagare vad gäller trygghetssystemen och då primärt a-kassan. Motivering Företagarklimatet i ett land är direkt


Utskottsberedning: 2003/04:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:A263 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:A263 av Margareta Andersson m.fl. c Arbetsmarknaden 1 Sammanfattning 1.1 Punkter för en bättre arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen bör kraftigt reformeras och minskas. Decentralisera beslut och resurser till länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar och ytterst


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:AU6 2004/05:AU5
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:A209 av Sven Brus (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:A209 av Sven Brus kd Diskriminering på grund av funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om diskriminering på grund av funktionshinder inom socialtjänsten m.m. Motivering De nya diskrimineringslagar som trädde


Utskottsberedning: 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,