Dokument & lagar (22 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. V Otillgänglighet som diskriminering v571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om otillgänglighet som diskriminering. Motivering Fortfarande gör otillgänglighet att många människor hindras


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. MP Laval MP2204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för fackliga stridsåtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp MP Stärkta rättigheter för personer med funktionsnedsättning MP2301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. S Lavalfrågan s27144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återställa 5 andra stycket lagen 1999:678 om utstationering av arbetstagare till den lydelse som gällde före SFS 2010:228Riksdagen beslutar att 5 a lagen 1999:678 om utstationering av


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 4 avslag, 6 bifall,

Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. S Ratificering av ILO:s konvention nr 94 om offentlig upphandling s10039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om solidariskt entreprenöransvar och att en utredning tillsätts där arbetsmarknadens


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström KD bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering av


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. V Den svenska kollektivavtalsmodellen V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:FiU29 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. S Lagstiftning om ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet s68011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen snarast möjligt återkommer till riksdagen med


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå S Åtgärder med anledning av Lavaldomen lex Laval s27115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ordning och reda på arbetsmarknaden. Motivering De flesta arbetstagare


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A421 av Carina Hägg S Marscher för tillgänglighet s68007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marscher för tillgänglighet. Motivering Att vårt samhälle har en hög tillgänglighetsgrad är oerhört viktigt från både


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A421 av Carina Hägg (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. S Stärkande av den svenska modellen S61303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 4 avslag, 3 bifall,

Motion 2010/11:A403 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson S Lika villkor för lika arbete i Sverige s27114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge huvudentreprenören ett huvudansvar för underentreprenörer.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A262 av Lars Mejern Larsson (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:A237 av Billy Gustafsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A237 av Billy Gustafsson S Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund s27075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att snarast komplettera diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A237 av Billy Gustafsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A368 av Lars Mejern Larsson och Gunnar Sandberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A368 av Lars Mejern Larsson och Gunnar Sandberg S Social dumpning s27044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering Stat, kommun, landsting och deras bolag köper varor och


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A368 av Lars Mejern Larsson och Gunnar Sandberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. S Tillgänglighet för personer med funktionshinder s34033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet. Motivering År 2006 föreslog den parlamentariska Diskrimineringskommittén att otillgänglighet


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A316 av Hans Hoff m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A279 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A279 av Hannah Bergstedt och Karin Åström S A-kassan och arbetslinjen s27059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utforma en a-kassa som överensstämmer med arbetslinjen. Motivering Ingen är så ofri som den som


Utskottsberedning: 2010/11:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A279 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A238 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A238 av Carina Hägg S Tillgänglighet för jobben s27062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet för jobben. Motivering Bristande tillgänglighet påverkar vår vardag och förhindrar oss från att vara delaktiga


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A238 av Carina Hägg (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. S Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen s27054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett humant regelverk för krav på arbetssökande. Motivering Att stå utanför


Utskottsberedning: 2010/11:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 48 kB)
Paginering