Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S15004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:FiU1 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 189 kB)

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:AU7 2012/13:AU8 2012/13:CU5 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 117 kB)

Motion 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Jämställda löner MP1803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligat uppdrag till Medlingsinstitutet om aktiva åtgärder för jämställda löner. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A388 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. V Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer V208 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mäns våld mot kvinnor 5 4 Politik mot mäns våld mot kvinnor 6 5 Livsvillkoren för kvinnor med skyddad identitet 7 6 Kommunernas


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:CU11 2012/13:JuU20 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU18 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 21 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 135 kB)

Motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. MP Ökad trygghet för alla en rättspolitik för framtiden MP2110 1 Sammanfattning I denna motion presenteras en samlad politik för hur människors trygghet i Sverige kan öka på riktigt utan ineffektiva och kosmetiska insatser som ökad övervakning och fler poliser.


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:JuU1 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU20 2012/13:JuU9 2012/13:KU19 2012/13:SoU11 2012/13:SoU15 2012/13:SoU4 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. V Stärk yrkesutbildningarna V513 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU32 2012/13:UbU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V Folkhälsa V218 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Folkhälsokommission 5 5 Socioekonomiska skillnader 5 6 Frihet från våld som folkhälsomål 6 7 Jämställdhet som bedömningsfaktor för folkhälsa 6 8 Hälsokonsekvensbedömningar 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:SkU19 2012/13:SoU1 2012/13:SoU16 2012/13:SoU6 2012/13:TU7 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 115 kB)

Motion 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. V Jämställda löner och antidiskriminering V506 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Jämställda löner 2 3.1 Lönebildningen och Medlingsinstitutets roll 3 3.2 Krav på lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner 3 4 Diskrimineringslagstiftningen 4


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU10 2012/13:AU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 77 kB)

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. V Ett tillgängligt samhälle V571 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1604 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa


Utskottsberedning: 2011/12:AU8 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU6 2011/12:NU10 2011/12:SkU13 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. V Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar V315 Innehållsförteckning Plats för fler i arbetslivet 2 Brett och flexibelt stöd 3 Tillgänglighet 3 En myndighet bör ansvara för alla arbetshjälpmedel 4 Lönebidrag 5 Samhall 5 Arbetskooperativ


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. V Kollektivavtalsmodellen V316 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för ett juridiskt bindande socialt protokoll på EU-nivå. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UU10 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S61300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:AU2 2011/12:AU5 2011/12:AU8 2011/12:AU9 2011/12:FiU1 2011/12:SfU11 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 158 kB)

Motion 2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. V Stärkt antidiskrimineringsarbete V319 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Tillgänglighet 3 5 Stärk det förebyggande arbetet 4 6 Rollen för arbetsmarknadens parter 5 7 Lönediskriminering 5 8 Utvärdera Diskrimineringsombudsmannen 6


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)