Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg hälso- och sjukvård i rätt tid av hög kvalitet 1. Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Moderata värderingar 4Moderata utgångspunkter 4.1 En gemensam rättvis solidarisk finansiering 4.2 I rätt tid med hög


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:SoU7 2015/16:SoU9 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 59 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 217 kB)

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1En hälso- och sjukvård i världsklass 1.1Mer valfrihet och makt till den enskilde 1.2Vårdval även inom öppenvården 1.3Fond för idéburen vård och omsorg 1.4Århundradets


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:JuU19 2015/16:JuU22 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SoU1 2015/16:SoU18 2015/16:SoU3 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU17 2015/16:UU18 2016/17:CU10 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU20 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9 2017/18:SoU13 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 87 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 145 kB) Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 376 kB)

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Den moderna familjen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att underlätta mäns och kvinnors möjlighet att kombinera familj, arbete och fritid och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU7 2015/16:AU9 2015/16:FiU25 2015/16:FiU26 2015/16:FiU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SfU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 109 kB)

Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. M Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en fond-i-fondlösning om 400 mkr bör inrättas för att stärka det privat-offentliga riskkapitalet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU22 2015/16:NU14 2015/16:NU15 2015/16:NU22 2015/16:NU23 2015/16:NU4 2015/16:SkU16 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Trygg välfärd 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden införs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:FiU26 2015/16:KU18 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:KU15 2016/17:SoU10 2017/18:FiU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 9 avslag, 14 bifall,

Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. M Nya och växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera den svenska bostadsmarknaden på kort och på lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU22 2015/16:NU23 2015/16:SfU15 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29 2015/16:UbU12 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En politik för att underlätta företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelförenklingsarbetet måste fortsätta och möta företagarnas vardagliga behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU22 2015/16:NU15 2016/17:CU6 2016/17:CU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. SD Åtgärdsprogram hedersrelaterat våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omedelbar omställning från integrationspolitik till assimilationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU6 2015/16:AU9 2015/16:JuU18 2015/16:JuU22 2015/16:KrU6 2015/16:KU15 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU14 2015/16:UbU17 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 28 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 154 kB)

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Jämställdhet i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbete är en hörnsten i ett jämställt samhälle och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:AU8 2015/16:AU9 2015/16:FiU1 2015/16:FiU26 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)