Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2002/03:N395 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:N395 av Alf Svensson m.fl. kd Näringsliv, utgiftsområde 24 1 Sammanfattning Kristdemokraternas näringslivspolitik bygger på grundtanken att det goda samhället och en bra välfärd förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv. Ett gott klimat måste skapas för ett dynamiskt


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:KU21 2002/03:NU1 2002/03:NU10 2002/03:NU7 2002/03:NU9 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2002/03:UbU10 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 bifall,

Motion 2002/03:So514 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:So514 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av flexibla lösningar vad gäller familjepolitiken. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2002/03:SfU1 2002/03:UbU19 2003/04:AU4 2003/04:SoU9 2004/05:AU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:So513 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:So513 av Gudrun Schyman m.fl. v Handikappolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Inledning 15 4 Arbetsskapande åtgärder 15 5 Assistansersättning och LSS, för vuxna 17 6 Bilstöd 17 7 Diskrimineringslag 19 8 Funktionshindrade barn 20


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:KrU1 2002/03:LU8 2002/03:SoU1 2002/03:SoU6 2003/04:KU13 2003/04:SoU2
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Sf380 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Sf380 av Alf Svensson m.fl. kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn, utgiftsområde 12 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Familjen är viktig 6 4.1 Vad är en familj 6 4.2 Vi mår bäst tillsammans 7 4.3 Barnperspektivet 7


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1 2002/03:LU10 2002/03:SfU1 2002/03:SkU7 2002/03:SoU15 2002/03:UbU1 2002/03:UbU19 2003/04:AU4 2003/04:SoU9 2004/05:AU3
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. m Företagsklimatet i Sverige 1 Sammanfattning Vi vill att Sverige ska få världens bästa företagsklimat. Det finns ingen anledning att nöja sig med mindre. Internationella jämförelser visar dock att Sverige har långt ifrån ett företagsklimat i världsklass. Företag


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:LU8 2002/03:MJU15 2002/03:NU1 2002/03:NU10 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SkU12 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. c Företagande och näringsliv 1 Sammanfattning För att även fortsättningsvis kunna ha en väl utbyggd välfärd behövs en politik för tillväxt för att det ska finnas resurser till bra skola, vård och omsorg. Tillväxten skapas bäst underifrån, i de många företagen


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:AU6 2002/03:FiU19 2002/03:LU8 2002/03:NU1 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:SfU1 2002/03:SkU10 2002/03:SkU12 2002/03:SkU8 2002/03:UbU1 2002/03:UbU14 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 27 avslag, 5 bifall,

Motion 2002/03:N396 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:N396 av Ingegerd Saarinen mp Företagspolitiska strategier 1 Sammanfattning Arbetsmarknaden har förändrats. Företag och myndigheter blir allt mindre angelägna att göra långsiktiga bindningar i form av fasta anställningar. Man vill inte vara låst vid en speciell personalstruktur eller en


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:FiU19 2002/03:LU16 2002/03:LU8 2002/03:LU9 2002/03:NU1 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:SfU1 2002/03:SkU10 2002/03:SkU12 2002/03:SkU8 2002/03:SoU3 2002/03:UbU14 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 31 avslag, 5 bifall,

Motion 2002/03:So457 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:So457 av Chatrine Pålsson m.fl. kd Handikappolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 22 2 Förslag till riksdagsbeslut 23 3 Inledning 24 4 Tillgänglighet 24 5 Utbildning 25 6 Arbete 26 7 Medicinsk trygghet 27 8 Social trygghet 28 8.1 Lagen om assistansersättning LASS 29


Utskottsberedning: 2002/03:AU3 2002/03:BoU5 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU5 2003/04:SoU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 13 avslag, 2 bifall,

Motion 2002/03:A239 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:A239 av Margareta Andersson m.fl. c Arbetsmarknadspolitik 1 Sammanfattning För många människor innebär arbetet mer än bara att det ger försörjning. Arbetet ska kännas meningsfullt så att människor kan utvecklas och känna livskvalitet. Alltför många människor är arbetslösa idag. För att


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:AU3 2002/03:AU4 2002/03:AU5 2002/03:AU6 2002/03:AU8 2002/03:BoU5 2002/03:NU7 2002/03:SfU1 2002/03:SfU8 2002/03:UbU10 2002/03:UbU14 2004/05:AU3
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. s, v, mp För ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag om ramar för utgiftsområden under budgetåret 2003 uo 8 Invandrare och flyktingar 100 000 kr


Utskottsberedning: 2002/03:AU2 2002/03:FiU1 2002/03:KrU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:SfU2 2002/03:SoU1 2002/03:UbU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , 20 bifall,

Motion 2002/03:So9 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:So9 av Ingrid Burman m.fl. v med anledning av förs. 2002/03:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Familjehemsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att FN:s barnkonvention skall utgöra grunden för utarbetandet


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:SoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,

Motion 2002/03:A3 av Anders G Högmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:A3 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks 1 Sammanfattning Sverige måste skapa en arbetsmarknad som alltid är rörlig och tillgänglig. Så är inte fallet idag. Arbetsmarknaden är orörlig och sluten. Fakta visar att arbetslösa personer


Utskottsberedning: 2002/03:AU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 6 avslag, 4 bifall,

Motion 2002/03:A4 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:A4 av Erik Ullenhag m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2002/03:AU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Kr264 av Kent Olsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Kr264 av Kent Olsson m.fl. m Kulturskaparnas villkor 1 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 29 Inledning 30 Arbetsmarknaden 30 Konstnären och skatterna 31 Konstnärer som småföretagare 32 Behövs bidragen 33 Bemanningsföretag för kulturskapare 33 Socialförsäkringar 34


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:BoU1 2002/03:LU16 2002/03:NU1 2002/03:SfU1 2002/03:SkU8 2002/03:UbU5 2003/04:KrU8 2003/04:SfU1 2003/04:SoU5
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:N211 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:N211 av Tobias Krantz fp Företagandet i Jönköpings län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om minskat krångel för företagandet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det skall


Utskottsberedning: 2002/03:AU6 2002/03:KU21 2002/03:LU5 2002/03:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2002/03:So296 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:So296 av Kenneth Johansson m.fl. c Handikappolitik 1 Sammanfattning Handikappolitik handlar om att skapa likvärdigt medborgarskap för människor med funktionshinder. Centerpartiet vill skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla, där alla människor kan delta i samhällslivet på lika villkor.


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:KU23 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:SoU9 2003/04:SoU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2002/03:A320 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:A320 av Stefan Attefall m.fl. kd Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 13 och 14 1 Sammanfattning I denna motion presenteras Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik och partiets alternativa budgetförslag för 2003 på utgiftsområdena 13 och 14. I särskilda motioner utvecklas partiets


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:AU6 2002/03:AU8 2002/03:SfU8 2004/05:AU3
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,