Dokument & lagar (12 träffar)

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2011/12:Kr320 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr320 av Tina Ehn m.fl. MP Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Sammanfattning Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Kulturen förhöjer människors livskvalitet. Kulturen utmanar, utvecklar


Utskottsberedning: 2011/12:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Kr320 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V Kulturen tillhör alla V541 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Feministisk strategi 5 5 Samhällets ansvar för kulturen 5 6 Barnkulturplaner i alla kommuner 6 7 Lokaler för kulturens svängrum 6 8 Unga Klara 7 9 Maxtaxa


Utskottsberedning: 2011/12:FiU3 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU7 2011/12:KrU9 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 139 kB)

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. V Ett tillgängligt samhälle V571 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1604 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa


Utskottsberedning: 2011/12:AU8 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU6 2011/12:NU10 2011/12:SkU13 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. V Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar V315 Innehållsförteckning Plats för fler i arbetslivet 2 Brett och flexibelt stöd 3 Tillgänglighet 3 En myndighet bör ansvara för alla arbetshjälpmedel 4 Lönebidrag 5 Samhall 5 Arbetskooperativ


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S Trygghet mot brott S96002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Bekämpa den grova organiserade brottsligheten och skapa en effektivare polis 8 1.1. Inför ny organisation mot organiserad brottslighet 8 1.2. Skärpta åtgärder


Utskottsberedning: 2011/12:JuU1 2011/12:JuU14 2011/12:JuU15 2011/12:JuU22 2011/12:KrU3 2011/12:KU6 2011/12:SkU17 2011/12:SoU14 2012/13:JuU10 2012/13:JuU11 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU20 2012/13:JuU22 2012/13:JuU23 2012/13:SoU11 2012/13:SoU16 2012/13:SoU4 2013/14:JuU10 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (71 yrkanden): 70 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. V Kollektivavtalsmodellen V316 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för ett juridiskt bindande socialt protokoll på EU-nivå. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UU10 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid S25001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 6 Den kulturella allemansrätten skapar ett kreativt Sverige 6 Kunskapsbaserad ekonomi 7 Värdeburen tillväxt 7


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU3 2011/12:KrU4 2011/12:KrU5 2011/12:KrU6 2011/12:KrU7 2011/12:KrU8 2011/12:KrU9 2011/12:KU16 2011/12:SoU12 2011/12:UbU15 2011/12:UbU17 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 35 avslag, 5 bifall,

Motion 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 176 kB)

Motion 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S61300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:AU2 2011/12:AU5 2011/12:AU8 2011/12:AU9 2011/12:FiU1 2011/12:SfU11 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 158 kB)

Motion 2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. V Stärkt antidiskrimineringsarbete V319 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Tillgänglighet 3 5 Stärk det förebyggande arbetet 4 6 Rollen för arbetsmarknadens parter 5 7 Lönediskriminering 5 8 Utvärdera Diskrimineringsombudsmannen 6


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A274 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)