Dokument & lagar (2 träffar)

Motion 1999/2000:MJ529 av Caroline Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ529 av Hagström, Caroline kd Veterinärmedverkan vid ryttartävlingar I samband med att distriktsveterinärorganisationen omorganiserades 1995 började Statens jordbruksverk SJV att tillämpa djurskyddslagen på ett sätt man inte gjort tidigare. Man kräver fr.o.m. den 1 juli 1995 att den


Utskottsberedning: -2000/01:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi41 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Inledning och sammanfattning av våra förslag2 2. Läget på arbetsmarknaden3 3. Infrastruktur6 4. Byggande14


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1991/92:AU15 1991/92:BoU23 1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , 1 bifall, 46 saknar beslutsinformation