Dokument & lagar (36 träffar)

Motion 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Dokument


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ45 av Jan Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ45 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:54 Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med konkreta förslag med anledning av den hästpolitiska utredningens betänkande SOU 2000:109


Utskottsberedning: 2003/04:MJU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ40 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ40 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:54 Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Hästen i dagens Sverige 3 5 Hästnäringen 4 6 Svensk hästsport 4 6.1 Ridsporten


Utskottsberedning: 2003/04:MJU15
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ8 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m, fp, kd, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ8 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m, fp, kd, c, mp med anledning av prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till införande av två nya paragrafer i miljöbalken 5 kap. 10 och 11 Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2003/04:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2003/04:MJ6 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ6 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ändring av miljöbalken med anledning av


Utskottsberedning: 2003/04:MJU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:MJ4 av Åsa Domeij och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ4 av Åsa Domeij och Mikaela Valtersson mp med anledning av prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i miljöbalken förutom ändringarna i 5 kap. 6 första stycket. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:MJU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. c Framtidens transportsystem 1 Sammanfattning Centerpartiets vision om framtidens transportsystem bygger på att transportsystemet skall bidra till att skapa goda förutsättningar för utveckling i hela landet. Transportsystemet skall medverka till tillväxt och


Utskottsberedning: 2003/04:JuU15 2003/04:MJU11 2003/04:MJU8 2003/04:SkU21 2003/04:SkU24 2003/04:SkU35 2003/04:TU1 2003/04:TU10 2003/04:TU14 2003/04:TU8 2004/05:MJU3 2004/05:TU2 2004/05:TU4
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 46 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:T561 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:T561 av Eva Flyborg m.fl. fp Information och kommunikation 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sammanhållen syn på utnyttjande av och villkor för privata och offentliga aktörers stomnätsförbindelser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2003/04:KU19 2003/04:LU8 2003/04:MJU12 2004/05:FiU9 2004/05:KU22 2004/05:TU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:T468 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:T468 av Johnny Gylling m.fl. kd Åkerinäringen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka den svenska åkerinäringens konkurrensmöjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2003/04:MJU8 2003/04:TU5 2004/05:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:So641 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:So641 av Rosita Runegrund m.fl. kd Anhörigvården 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Förvalta stimulansbidragens positiva effekter 3 5 Att vårda en anhörig 4 6 Ett nationellt resurscenter för anhörigstöd 5 7 Bestäm riktlinjer


Utskottsberedning: 2003/04:AU4 2003/04:SoU1 2003/04:SoU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:So574 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So574 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp Psykvården Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 4 Förebyggande arbetssätt 5 Barn- och ungdoms psykiatri 5 Bemötande mötet med psykiatrin 6 Psykoterapi 6 Mötet med den slutna psykiatrin kan bli en


Utskottsberedning: 2003/04:AU4 2003/04:SoU1 2003/04:SoU2 2004/05:AU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:So573 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So573 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist mp Äldrepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om personal som tillfälligt arbetar i äldreomsorg. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2003/04:SoU4 2004/05:AU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp En företagspolitik för småföretagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning om företagarnas ekonomiska situation vid arbetslöshet så att dessa inte missgynnas i förhållande till arbetstagare vid ersättning från


Utskottsberedning: 2003/04:AU6 2003/04:FiU3 2003/04:LU12 2003/04:LU17 2003/04:NU10 2003/04:NU12 2003/04:NU9 2003/04:SfU1 2003/04:SkU21 2003/04:SkU25 2003/04:UbU17 2004/05:FiU9 2004/05:SoU18
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:N346 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:N346 av Maria Larsson m.fl. kd Småföretagande 1 Sammanfattning Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling kan inte lovordas nog mycket. Företagsamhet skapas ur människors


Utskottsberedning: 2003/04:AU6 2003/04:JuU1 2003/04:KU11 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SfU1 2003/04:SkU20 2003/04:SkU21 2003/04:TU10 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:N329 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:N329 av Maud Olofsson m.fl. c Mer och fler företagare 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Sammanfattning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 Underifrånperspektiv på tillväxt 5 4.1 Tillväxt för livskraft och självbestämmande 5 4.2 Fler företagare skapar tillväxt 6 4.3 Nya


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:AU6 2003/04:FiU3 2003/04:KU11 2003/04:LU12 2003/04:LU9 2003/04:NU1 2003/04:NU10 2003/04:NU13 2003/04:NU9 2003/04:SfU1 2003/04:SkU21 2003/04:SkU22 2003/04:SkU25
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 26 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:MJ476 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ476 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Skånskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrens på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äganderätten.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5 2003/04:MJU10 2003/04:MJU2 2003/04:NU13 2003/04:SkU21 2003/04:SkU24 2003/04:TU10 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ475 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ475 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd Hästens och ridsportens betydelse i dagens samhälle 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Hästbeståndet 3 5 Hästnäringen 4 6 Ridsporten en stor idrottsrörelse 4 7 Utrotningshotade hästraser 6


Utskottsberedning: 2003/04:MJU15 2003/04:MJU2 2003/04:SkU20 2004/05:KrU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ404 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ404 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m Äganderätten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att äganderätten skall stärkas i grundlagen. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5 2003/04:BoU7 2003/04:BoU9 2003/04:KU12 2003/04:MJU1 2003/04:MJU13 2003/04:SkU22 2004/05:MJU15 2004/05:MJU3 2004/05:MJU7 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ387 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ387 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Avtal för naturreservat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av frivilliga avtal med markägare för naturreservat. Motivering Statens ambition och inriktning på att lägga


Utskottsberedning: 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ384 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ384 av Kenneth Johansson c Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning vid intrång och inskränkningar i äganderätten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om civilrättsliga


Utskottsberedning: 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Paginering