Dokument & lagar (34 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. V Otillgänglighet som diskriminering v571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om otillgänglighet som diskriminering. Motivering Fortfarande gör otillgänglighet att många människor hindras


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. MP Laval MP2204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för fackliga stridsåtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2010/11:A406 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. V Parakvat v226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt verkar för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ393 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp MP Stärkta rättigheter för personer med funktionsnedsättning MP2301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av diskrimineringslagstiftningen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A422 av Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. S Lavalfrågan s27144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återställa 5 andra stycket lagen 1999:678 om utstationering av arbetstagare till den lydelse som gällde före SFS 2010:228Riksdagen beslutar att 5 a lagen 1999:678 om utstationering av


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 4 avslag, 6 bifall,

Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. S Ratificering av ILO:s konvention nr 94 om offentlig upphandling s10039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om solidariskt entreprenöransvar och att en utredning tillsätts där arbetsmarknadens


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:A389 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström KD bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering av


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A311 av Désirée Pethrus Engström (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman S Användningen av parakvat s28085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bekämpa användningen av parakvat. Motivering Det livsfarliga bekämpningsmedlet parakvat är förbjudet inom EU. Samtidigt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ385 av Anders Ygeman (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Ålfiske m1707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:CU17 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. MP Användningen av parakvat som bekämpningsmedel vid produktion av livsmedel och foder som exporteras till Sverige och EU MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är viktigt att


Utskottsberedning: 2010/11:MJU15 2010/11:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ268 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson S Ansvar för ålen s28068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör prioritera satsning på utsättning av ålyngel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:CU17 2010/11:MJU11 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. V Den svenska kollektivavtalsmodellen V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:FiU29 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. S Lagstiftning om ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet s68011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen snarast möjligt återkommer till riksdagen med


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A298 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ316 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ316 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Förbud mot tidelag s28057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till ett förbud mot tidelag. Motivering Det finns idag i Sverige inget uttryckligt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ316 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ309 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ309 av Catharina Bråkenhielm S Långa djurtransporter s28048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till att djurtransporterna blir kortare. Motivering Långa och oacceptabla djurtransporter


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ309 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ232 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ232 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Transfetter MP1806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, på EU-nivå ska driva på för att förbjuda användningen av industriellt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:MJ232 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå S Åtgärder med anledning av Lavaldomen lex Laval s27115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ordning och reda på arbetsmarknaden. Motivering De flesta arbetstagare


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A333 av Jennie Nilsson och Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 49 kB)
Paginering