Dokument & lagar (27 träffar)

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. V Ett tillgängligt samhälle V571 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:A348 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A348 av Hillevi Larsson m.fl. S Bristande tillgänglighet som diskriminering S36006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att diskrimineringslagen även ska omfatta bristande tillgänglighet. Motivering I Sverige finns


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A348 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård S27002 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Värdeburen hållbar tillväxt 6 Samstämmighet för effektivare politik och ekonomi 7 Klimatomställning för starkare konkurrenskraft


Utskottsberedning: 2011/12:CU5 2011/12:MJU1 2011/12:MJU10 2011/12:MJU11 2011/12:MJU14 2011/12:MJU16 2011/12:MJU18 2011/12:MJU25 2011/12:MJU9 2011/12:SoU14
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 167 kB)

Motion 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel S27003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Värdeburen tillväxt för de gröna näringarna 5 Vårt framtida jordbruk 6 Hållbar mat med hög kvalitet skapar jobb 6


Utskottsberedning: 2011/12:KU1 2011/12:MJU10 2011/12:MJU11 2011/12:MJU12 2011/12:MJU13 2011/12:MJU14 2011/12:MJU15 2011/12:MJU17 2011/12:MJU2 2011/12:MJU21 2011/12:MJU9 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 34 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 123 kB)

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1604 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa


Utskottsberedning: 2011/12:AU8 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU6 2011/12:NU10 2011/12:SkU13 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:A370 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A370 av Anders Karlsson m.fl. S Solidaritetsansvar S19222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lagstiftning om solidariskt ansvar för att säkra löneutbetalningar och stärka motivationen för huvudentreprenörer


Utskottsberedning: 2011/12:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A370 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. V Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar V315 Innehållsförteckning Plats för fler i arbetslivet 2 Brett och flexibelt stöd 3 Tillgänglighet 3 En myndighet bör ansvara för alla arbetshjälpmedel 4 Lönebidrag 5 Samhall 5 Arbetskooperativ


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:MJ368 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ368 av Catharina Bråkenhielm S Slakt utan bedövning S18038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slakt utan bedövning och om att Sverige ska jobba för att EU inför tydlig märkning av allt kött som kommer från djur


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ368 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ301 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ301 av Anders Åkesson C Jakt på fågeln skarv C418 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa allmän jakttid på skarv. Motivering Det svenska beståndet av skarv uppgår till alltför många häckande par. Ökningstakten


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ301 av Anders Åkesson (C) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:A341 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A341 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor S19114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagfästa huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A341 av Teres Lindberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:A285 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A285 av Hans Hoff S Tillgänglighet för personer med funktionshinder S19018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om funktionshinder som diskrimineringsgrund. Motivering I USA lagfäste man 1990 ADA, Americans with Disabilities


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A285 av Hans Hoff (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:A282 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A282 av Lennart Axelsson S Begränsad tillgänglighet och diskriminering S19217 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsad tillgänglighet ska betraktas som diskriminering. Motivering Diskrimineringskommittén


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A282 av Lennart Axelsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:A278 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:A278 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm MP Delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning MP2704 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillgänglighet som diskrimineringsgrund bör regleras


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A278 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:C245 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C245 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson MP Tillgänglighetsfrågor MP2627 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brister i tillgängligheten ska betraktas som diskriminering.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU5 2011/12:CU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:C245 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. V Kollektivavtalsmodellen V316 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för ett juridiskt bindande socialt protokoll på EU-nivå. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UU10 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A275 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:MJ454 av Josef Fransson och Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ454 av Josef Fransson och Lars Isovaara SD Rätten till fjälljakt SD27 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fjälljakt på statligt ägd mark. Motivering Den svenska fjällvärlden är en naturskön och på många sätt unik


Utskottsberedning: 2011/12:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ454 av Josef Fransson och Lars Isovaara (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ257 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ257 av Suzanne Svensson m.fl. S Jakt på skarv S18022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av jakt på skarv. Motivering Sverige har haft en mycket kraftig ökning av skarv under de senaste åren. Det är


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ257 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ256 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ256 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Förbud mot azofärgämnen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot azofärgämnen. Motivering Vissa azofärgämnen som använts som färgtillsats


Utskottsberedning: 2011/12:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ256 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD) (doc, 46 kB)
Paginering