Dokument & lagar (51 träffar)

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa. Utöver en stabil fred mellan tidigare fiender har vi européer EU och dess föregångare att


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU21 2005/06:KU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 195 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under alla år vid makten inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Situationen har snarare försämrats än förbättras. Kristdemokraternas mångåriga kritik av den förda politiken har nu delvis fått stöd av Riksrevisionen. De har i en rapport


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:SkU17 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd) (doc, 123 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:N437 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Den pågående globaliseringen i världsekonomin påverkar Sverige alltmer. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv har närmare 120 000 arbeten försvunnit netto från Sverige på grund av utflyttning de senaste fem åren och mer än 300 000 arbeten hotar att försvinna de närmaste fem åren. Om jobb och välfärd


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N437 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 182 kB)

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Det orubbliga människovärdet 3 4.1 Politikens uppgifter 3 5 Den enskilda människan skall vara utgångspunkten också för miljöpolitiken 3 6 Utgångspunkter för hållbar utveckling 4 6.1 Fattigdomsbekämpning bra för miljön 4


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:MJU10 2005/06:MJU12 2005/06:MJU19 2005/06:MJU25 2005/06:MJU27 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU3 2005/06:SkU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 141 kB)

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att via ägardirektiv ålägga Vattenfall AB att bygga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ålägga regleringsföretagen att anlägga


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU27 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:Kr409 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 4 4 Inledning 4 5 Konstnärsstöd 5 6 Projektbidrag och investeringsstöd 5 7 Individuell visningsersättning IV 6 8 Utställningsersättning 6 8.1 Nuvarande ersättningsnivåer 7 9 Egenföretagare utan vinst 8 10 Skydd vid arbetslöshet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:KrU10 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU31 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Kr409 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 105 kB)

Motion 2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

1 Sammanfattning I denna motion presenteras Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik och partiets alternativa budgetförslag för 2006 på utgiftsområdena 13 och 14. I särskilda motioner utvecklas partiets politik när det gäller jobben i tjänstesektorn Sk527hälsosammare arbetsliv A418äldre på arbetsmarknaden A417ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:AU7 2005/06:KU17 2005/06:NU11 2005/06:SfU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 45 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 548 kB)

Motion 2005/06:A417 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Äldre personer har en unik erfarenhet och yrkeskunnande som de ofta inte ges tillfälle att nyttja på arbetsmarknaden. För Kristdemokraterna är det viktigt att frihet och trygghet präglar den svenska arbetsmarknaden. Äldre personer ska kunna anpassa sitt arbete utifrån sin egen unika situation. Vill man


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:SfU1 2005/06:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A417 av Annelie Enochson m.fl. (kd) (doc, 103 kB)

AMS

Motion 2005/06:A412 av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i regleringsbrev till AMS föreskriva att en viss andel av AMS budget skall avsättas för att upphandla tjänster av andra aktörer. Motivering Arbetsförmedlingens kärnverksamhet är att förmedla jobb. Trots detta


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:A412 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning För Kristdemokraterna är barnomsorgen en hjärtefråga. Utan en väl fungerande barnomsorg som kan erbjuda trygghet och omsorg för barnen ökar risken för otrygga barn och därmed ett otryggt samhälle. Vi ser med stor oro på den likriktning och kvalitetsförsämring som har skett inom barnomsorgen det senaste


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 27 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub590 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 111 kB)

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning och utgångspunkter 8 4 Integrationspolitik och generella insatser 9 4.1 Några begrepp 9 4.2 De första åren 10 5 Allas rätt till arbete 11 5.1 Bekämpa diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden 12 5.2 Rättvis rekryteringsprocess 13


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FöU8 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KrU24 2005/06:KrU28 2005/06:KU14 2005/06:KU5 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU6 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:SoU31 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 56 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 210 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Utgångspunkten för kristdemokratiskt jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga utan är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjligheter att förverkliga sina rättigheter, men även om deras skyldigheter


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:FiU18 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:KrU15 2005/06:LU20 2005/06:SfU13 2005/06:SfU4 2005/06:SfU8 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU5 2005/06:UbU15 2005/06:UbU4 2005/06:UbU6 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 213 kB)

Motion 2005/06:A311 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att arbeta mot den schabloniserade bilden av mannen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om målet att människor skall befrias från könsrollerna och de beteenden


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:JuU22 2005/06:SfU1 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A311 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Sf362 av Bo Bernhardsson och Marie Granlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en samordning av reglerna för pensionering och lönebidrag. Motivering Lönebidragsanställda har, precis som andra löntagare, rätt att välja att jobba till 67 års ålder. En rättighet som framstår som alldeles självklar.


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf362 av Bo Bernhardsson och Marie Granlund (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras. Därför tar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU2 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:KU25 2005/06:LU12 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU15 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 165 kB)
Paginering