Dokument & lagar (39 träffar)

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. V En jämlik och jämställd äldreomsorg V507 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 6 4.1 LOV och kommande tvångslagstiftning 7 4.2 Privatiseringar ger otryggare personal 8 4.3 Gemensamma


Utskottsberedning: 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2012/13:SoU12
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 157 kB)

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:C391 av Barbro Westerholm FP Vissa lagstiftningsfrågor FP1280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om föräldraskapspresumtion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten


Utskottsberedning: 2011/12:CU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. V Ett tillgängligt samhälle V571 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:A348 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A348 av Hillevi Larsson m.fl. S Bristande tillgänglighet som diskriminering S36006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att diskrimineringslagen även ska omfatta bristande tillgänglighet. Motivering I Sverige finns


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A348 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:So596 av Marie Nordén och Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So596 av Marie Nordén och Carina Ohlsson S Ensamståendes tillgång till assisterad befruktning S21110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utarbeta ett förslag till hur ensamstående kvinnor


Utskottsberedning: 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:So596 av Marie Nordén och Carina Ohlsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S95001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Hälso- och sjukvård 8 Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och


Utskottsberedning: 2011/12:CU19 2011/12:FiU3 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26 2011/12:SoU7 2011/12:SoU8 2011/12:SoU9 2011/12:TU12 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU4 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 51 avslag, 4 bifall,

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 319 kB)

Motion 2011/12:So481 av Jenny Petersson och Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2011/12:So481 av Jenny Petersson och Camilla Waltersson Grönvall M Ensamstående kvinnors rätt till insemination M0796 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamstående kvinnors rätt till insemination. Motivering I Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:So481 av Jenny Petersson och Camilla Waltersson Grönvall (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:So472 av Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So472 av Kerstin Engle S Assisterad befruktning S2227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamståendes rätt till assisterad befruktning. Motivering I Sverige är assisterad befruktning tillåten för lesbiska par


Utskottsberedning: 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:So472 av Kerstin Engle (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:So360 av Penilla Gunther och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:So360 av Penilla Gunther och Andreas Carlson KD Donation av organ och hela kroppen KD748 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att belysa tillämpningen av lagstiftning och etiska och praktiska frågeställningar


Utskottsberedning: 2011/12:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:So360 av Penilla Gunther och Andreas Carlson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård S27002 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Värdeburen hållbar tillväxt 6 Samstämmighet för effektivare politik och ekonomi 7 Klimatomställning för starkare konkurrenskraft


Utskottsberedning: 2011/12:CU5 2011/12:MJU1 2011/12:MJU10 2011/12:MJU11 2011/12:MJU14 2011/12:MJU16 2011/12:MJU18 2011/12:MJU25 2011/12:MJU9 2011/12:SoU14
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 167 kB)

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1604 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa


Utskottsberedning: 2011/12:AU8 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU6 2011/12:NU10 2011/12:SkU13 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:A370 av Anders Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A370 av Anders Karlsson m.fl. S Solidaritetsansvar S19222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lagstiftning om solidariskt ansvar för att säkra löneutbetalningar och stärka motivationen för huvudentreprenörer


Utskottsberedning: 2011/12:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A370 av Anders Karlsson m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. V Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar V315 Innehållsförteckning Plats för fler i arbetslivet 2 Brett och flexibelt stöd 3 Tillgänglighet 3 En myndighet bör ansvara för alla arbetshjälpmedel 4 Lönebidrag 5 Samhall 5 Arbetskooperativ


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:So592 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So592 av Börje Vestlund m.fl. S Ensamståendes rätt till insemination S2177 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamståendes rätt till insemination. Motivering Ensamstående kvinnor som vill anlita en donator vid


Utskottsberedning: 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:So592 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S Trygghet mot brott S96002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Bekämpa den grova organiserade brottsligheten och skapa en effektivare polis 8 1.1. Inför ny organisation mot organiserad brottslighet 8 1.2. Skärpta åtgärder


Utskottsberedning: 2011/12:JuU1 2011/12:JuU14 2011/12:JuU15 2011/12:JuU22 2011/12:KrU3 2011/12:KU6 2011/12:SkU17 2011/12:SoU14 2012/13:JuU10 2012/13:JuU11 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU20 2012/13:JuU22 2012/13:JuU23 2012/13:SoU11 2012/13:SoU16 2012/13:SoU4 2013/14:JuU10 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (71 yrkanden): 70 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)

Motion 2011/12:A341 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A341 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor S19114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagfästa huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A341 av Teres Lindberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:A285 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A285 av Hans Hoff S Tillgänglighet för personer med funktionshinder S19018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om funktionshinder som diskrimineringsgrund. Motivering I USA lagfäste man 1990 ADA, Americans with Disabilities


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A285 av Hans Hoff (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:A282 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A282 av Lennart Axelsson S Begränsad tillgänglighet och diskriminering S19217 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsad tillgänglighet ska betraktas som diskriminering. Motivering Diskrimineringskommittén


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:A282 av Lennart Axelsson (S) (doc, 47 kB)
Paginering