Dokument & lagar (43 träffar)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att via ägardirektiv ålägga Vattenfall AB att bygga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ålägga regleringsföretagen att anlägga


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU27 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ520 av Owe Hellberg m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning och utgångspunkter 8 4 Integrationspolitik och generella insatser 9 4.1 Några begrepp 9 4.2 De första åren 10 5 Allas rätt till arbete 11 5.1 Bekämpa diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden 12 5.2 Rättvis rekryteringsprocess 13


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FöU8 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KrU24 2005/06:KrU28 2005/06:KU14 2005/06:KU5 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU6 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:SoU31 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 56 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 210 kB)

Motion 2005/06:Bo274 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hemlöshet: definitioner och räkningar 4 5 Hemlöshet bland olika grupper 6 6 Kvinnor 7 7 Barnfamiljer 8 8 Institutionsbehandlade 9 9 Asylsökande 9 10 Formella och informella vräkningar 11 11 Hyresvärdarnas val av hyresgäster 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:BoU6 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Bo274 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 132 kB)

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund 5 Sakområden med åtgärdsförslag 5 Livsmedel 5 Socker 6 Gröna miljöer 7 Buller 7 Motion rörelse 8 Alkohol 9 Tobak 10 Narkotika 11 Psykisk hälsa 12 Jämställdhet 13 Hiv, sexualitet och reproduktiv hälsa 14 Demokrati och frihet 15


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU11 2005/06:KrU15 2005/06:KrU8 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8 2005/06:SkU20 2005/06:SkU22 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 3 bifall,

Motion 2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 140 kB)

Motion 2005/06:So552 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Målet för handikappolitiken bör enligt Centerpartiet vara principen om alla människors lika värde och rätt till likabehandling, ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig arbetsmarknad. Med denna motion vill Centerpartiet särskilt sätta fokus på åtgärder för att ta till vara funktionshindrade människors


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:FöU7 2005/06:KU17 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU22 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So552 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 110 kB)

Motion 2005/06:MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs angående Naturvårdsverkets engagemang inom Ospar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anläggande av våtmarker och satsning på vattendirektivet för att motverka övergödning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU10 2005/06:MJU27 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20 2005/06:TU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (fp) (doc, 81 kB)

Motion 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. mp Orkanen Gudrun väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en modern krisberedskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SkU19 2004/05:TU17 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. kd Mångfaldspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vårt land i mångfald 6 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 8


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU5 2004/05:BoU1 2004/05:BoU11 2004/05:FiU18 2004/05:JuU1 2004/05:JuU19 2004/05:KU27 2004/05:NU1 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:SkU20 2004/05:SoU1 2004/05:UbU5 2004/05:UbU6 2004/05:UbU9 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7 4 Mer tid tillsammans 8 5 Familjeliv i dagens Sverige 9 6 Därför är


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:BoU1 2004/05:KU18 2004/05:LU10 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:UbU2 2004/05:UbU3 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 41 avslag, 3 bifall,

Motion 2004/05:MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ507 av Jan Andersson m.fl. c Miljöpolitik 1 Sammanfattning En god miljöär en överlevnadsfråga och en fråga om livskvalitet. Miljöpolitiken utgår från människors engagemang för att komma tillrätta med miljöproblemen. Hållbar utveckling når vi endast i samarbete mellan individer, företag,


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11 2004/05:BoU5 2004/05:MJU3 2004/05:MJU9 2004/05:NU1 2004/05:NU13 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Bo303 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo303 av Dan Kihlström m.fl. kd Boendeintegration 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att boendeintegration skall underlättas genom att bostadspolitiken inriktas mot att skapa likvärdiga förutsättningar för byggande


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1 2004/05:BoU11 2004/05:BoU2 2004/05:BoU5 2004/05:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L336 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L336 av Martin Andreasson m.fl. fp Liberal konsumentpolitik Sammanfattning Konsumentens ställning på marknaden måste stärkas. Konsumenten ska få tillgång till god och riktig information om varor och priser. En starkare harmonisering av konsumentreglerna inom EU måste genomföras. På den


Utskottsberedning: 2004/05:BoU2 2004/05:LU8 2004/05:NU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 7 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:Bo275 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo275 av Margareta Andersson m.fl. c Bostadsbyggande i Småland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att underlätta för kreditgarantiföreningarna att också arbeta mot bostadsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU1 2004/05:MJU15 2004/05:SkU21 2004/05:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo277 av Lars Ohly m.fl. v Allas rätt till bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen och Boverket tillsammans skall kartlägga hemlösheten minst vart tredje år.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU10 2004/05:BoU2 2004/05:JuU17 2004/05:SoU1 2005/06:SoU31
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 7 avslag, 5 bifall,

Motion 2004/05:L291 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:L291 av Inger René m.fl. m Konsumentpolitiken 1 Sammanfattning Det är inte bara matpriserna som är höga i Sverige. Priserna på varor och tjänster är generellt höga i vårt land. I genomsnitt ligger den svenska prisnivån cirka 20 procent över EU-nivå och cirka 30 procent över OECD-nivå.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11 2004/05:LU8 2004/05:NU1 2004/05:NU11 2004/05:NU16 2004/05:UbU9 2005/06:MJU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 10 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:So504 av Marita Aronson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:So504 av Marita Aronson m.fl. fp Barnet i fokus Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 6 Förebyggande insatser 6 En skola som motverkar utslagning 7 Mobbning 7 Skolans elevvård och skolhälsovård 8 Ett starkt civilt samhälle 8 Barn och


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6 2003/04:JuU1 2003/04:JuU17 2003/04:KrU6 2003/04:LU11 2003/04:LU20 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9 2003/04:UbU10 2003/04:UbU6 2003/04:UbU7 2003/04:UbU9 2004/05:JuU16 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 32 avslag, 3 bifall,

Paginering