Dokument & lagar (21 träffar)

Motion 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Dokument


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ45 av Jan Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ45 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2003/04:54 Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med konkreta förslag med anledning av den hästpolitiska utredningens betänkande SOU 2000:109


Utskottsberedning: 2003/04:MJU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ40 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ40 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:54 Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Hästen i dagens Sverige 3 5 Hästnäringen 4 6 Svensk hästsport 4 6.1 Ridsporten


Utskottsberedning: 2003/04:MJU15
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ8 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m, fp, kd, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ8 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m, fp, kd, c, mp med anledning av prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till införande av två nya paragrafer i miljöbalken 5 kap. 10 och 11 Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2003/04:MJU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2003/04:MJ6 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ6 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ändring av miljöbalken med anledning av


Utskottsberedning: 2003/04:MJU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:MJ4 av Åsa Domeij och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ4 av Åsa Domeij och Mikaela Valtersson mp med anledning av prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i miljöbalken förutom ändringarna i 5 kap. 6 första stycket. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:MJU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. c Framtidens transportsystem 1 Sammanfattning Centerpartiets vision om framtidens transportsystem bygger på att transportsystemet skall bidra till att skapa goda förutsättningar för utveckling i hela landet. Transportsystemet skall medverka till tillväxt och


Utskottsberedning: 2003/04:JuU15 2003/04:MJU11 2003/04:MJU8 2003/04:SkU21 2003/04:SkU24 2003/04:SkU35 2003/04:TU1 2003/04:TU10 2003/04:TU14 2003/04:TU8 2004/05:MJU3 2004/05:TU2 2004/05:TU4
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 46 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:T561 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:T561 av Eva Flyborg m.fl. fp Information och kommunikation 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sammanhållen syn på utnyttjande av och villkor för privata och offentliga aktörers stomnätsförbindelser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2003/04:KU19 2003/04:LU8 2003/04:MJU12 2004/05:FiU9 2004/05:KU22 2004/05:TU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:T468 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:T468 av Johnny Gylling m.fl. kd Åkerinäringen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka den svenska åkerinäringens konkurrensmöjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2003/04:MJU8 2003/04:TU5 2004/05:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ476 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ476 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Skånskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrens på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äganderätten.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5 2003/04:MJU10 2003/04:MJU2 2003/04:NU13 2003/04:SkU21 2003/04:SkU24 2003/04:TU10 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ475 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ475 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd Hästens och ridsportens betydelse i dagens samhälle 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Hästbeståndet 3 5 Hästnäringen 4 6 Ridsporten en stor idrottsrörelse 4 7 Utrotningshotade hästraser 6


Utskottsberedning: 2003/04:MJU15 2003/04:MJU2 2003/04:SkU20 2004/05:KrU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ404 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ404 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m Äganderätten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att äganderätten skall stärkas i grundlagen. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5 2003/04:BoU7 2003/04:BoU9 2003/04:KU12 2003/04:MJU1 2003/04:MJU13 2003/04:SkU22 2004/05:MJU15 2004/05:MJU3 2004/05:MJU7 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ387 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ387 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Avtal för naturreservat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av frivilliga avtal med markägare för naturreservat. Motivering Statens ambition och inriktning på att lägga


Utskottsberedning: 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ384 av Kenneth Johansson (c)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ384 av Kenneth Johansson c Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning vid intrång och inskränkningar i äganderätten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om civilrättsliga


Utskottsberedning: 2004/05:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ292 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ292 av Lennart Axelsson m.fl. s Samspelet mellan varg och människa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att underlätta samspelet mellan människa och varg. Motivering Vargen är tillbaka i Sveriges


Utskottsberedning: 2003/04:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ247 av Agneta Gille och Mats Berglind (s)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ247 av Agneta Gille och Mats Berglind s Översyn av 28 jaktförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av 28 jaktförordningen. Motivering Sverige har genom sitt medlemskap i EU skyldighet att följa det


Utskottsberedning: 2003/04:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:K416 av Alf Svensson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Den europeiska unionen har, genom att vara en garant för fred, säkerhet och dialog mellan de europeiska folken, medfört att medlemsländerna levt i fred sinsemellan i mer än ett halvt sekel. Om drygt ett halvår enas stora


Utskottsberedning: 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU20 2003/04:KU5 2003/04:KUU1 2003/04:MJU10 2003/04:MJU8 2003/04:NU1 2003/04:NU12 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UbU17 2003/04:UU3 2004/05:JuU13 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 38 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:Bo263 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo263 av Rigmor Stenmark m.fl. c Bostadspolitiken 1 Sammanfattning Centerpartiet vill att bostadspolitiken, i likhet med alla annan politik, ska präglas av federalismens principer. Det innebär att makten byggs underifrån och bostadspolitiken formas av de människor som berörs. Den enskilde


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1 2003/04:BoU3 2003/04:BoU6 2003/04:BoU7 2003/04:BoU8 2003/04:SkU22 2003/04:SkU23 2003/04:SoU1 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:Bo258 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo258 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Äganderätten och planfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äganderätten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om expropriation.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3 2003/04:BoU5 2003/04:BoU6 2003/04:BoU7 2003/04:BoU8 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 14 avslag, 2 bifall,

Motion 2003/04:Bo254 av Nina Lundström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo254 av Nina Lundström m.fl. fp Samhällsplanering för ökad valfrihet Sammanfattning Ta bort hindren i den tredimensionella fastighetsbildningen. Öka möjligheterna att friköpa tomter. Ersättning till fulla marknadsvärdet vid expropriation. Röj upp i regeldjungeln fler friggebodsbeslutInför


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3 2003/04:BoU5 2003/04:BoU7 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Paginering