Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 1999/2000:MJ529 av Caroline Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ529 av Hagström, Caroline kd Veterinärmedverkan vid ryttartävlingar I samband med att distriktsveterinärorganisationen omorganiserades 1995 började Statens jordbruksverk SJV att tillämpa djurskyddslagen på ett sätt man inte gjort tidigare. Man kräver fr.o.m. den 1 juli 1995 att den


Utskottsberedning: -2000/01:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Ju810 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Ju810 av Hans Göran Franck m.fl. s Den ekonomiska och organiserade brottsligheten Bakgrund Den ekonomiska brottsligheten tillfogar medborgarna och samhället mycket stora ekonomiska förluster. Utgår man från en samhällsförlust på 30 miljarder kronor varje år till följd av ekobrott vilket


Utskottsberedning: ----------1991/92:JuU13 1991/92:JuU23 1991/92:NU35 1991/92:SkU16 1991/92:SkU29
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju1 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju1 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:158 Utvidgad rätt till målsägandebiträde, m.m. En av rättsstatens viktigaste uppgifter är att skydda medborgarna mot våld och övergrepp. I särskilt behov av stöd och hjälp är brottsoffren. Samhällets möjligheter att erbjuda


Utskottsberedning: ---1990/91:JuU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation