Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall


Utskottsberedning: 2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So476 av Gudrun Schyman m.fl. v Husläkare Den utformning som den nu gällande husläkarlagen har fått är oacceptabel och konsekvenserna för sjukvårdens del är oacceptabla. Vänsterpartiet kräver därför att det nuvarande husläkarsystemet rivs upp och att landstingen återfår rätten att planera


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. (c, s, fp, v, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So5 av Karin Israelsson m.fl. c, s, fp, kds, v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Regeringen har, efter remissbehandling av en departementspromemoria, i nämnda proposition hävdat att Sverige måste ge utländska tillverkare av starköl tillträde till


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So4 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93 Import av och partihandel med starköl I Sverige finns en bred politisk enighet om att vår alkoholpolitik skall vara fortsatt restriktiv. 1977 års alkoholpolitiska beslut innebär att riksdagen skall verka för att totalkonsumtionen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:So3 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Vänsterpartiet avslår regeringens förslag om att tillåta utländska tillverkare av starköl ett direkt tillträde till den svenska marknaden. I dag är det tillåtet för svenska bryggerier


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So2 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:253 Import av och partihandel med starköl Inför ett svenskt närmande till EG och EES-avtalets ikraftträdande föreslås i proposition 1992/93:253 ändringar av regler för import av och partihandel med starköl. Meningen är att utländska


Utskottsberedning: --1993/94:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub267 av Arne Kjörnsberg (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub267 av Arne Kjörnsberg s Gymnasieutbildning för rörelsehindrade elever Under senare år har ett mycket omfattande arbete genomförts i en lång rad skolor i vårt land för att, som det uttrycks, handikappanpassa lokalerna. Detta


Utskottsberedning: -1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub267 av Arne Kjörnsberg (s) (pdf, 68 kB)

Motion 1988/89:So320 av Barbro Sandberg (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So320 av Barbro Sandberg fp Kostnadsansvaret för gravt rörelsehindrade gymnasieelever Sorn ett led i ansträngningarna att skapa jämlikhet för svårt rörelsehindrade ungdomar vad gäller studier vid gymnasieskola tillskapades en


Utskottsberedning: -1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:So320 av Barbro Sandberg (fp) (pdf, 72 kB)

Motion 1988/89:So287

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So287 avLarsWernerm.fi. Gymnasiestudierna för gravt rörelsehindrade ungdomar Fram till 1986-12-31 svarade staten för finansieringen av försöksverksamhet med gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever vid Skärholmens


Utskottsberedning: --1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:So287 (pdf, 72 kB)

Motion 1988/89:So323 av Rosa Östh och Jan Hyttring (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So323 av Rosa Östh och Jan Hyttring båda c Kostnadsansvaret för gravt rörelsehindrade gymnasieelever Allt fler elever med rörelsehinder genomför sin gymnasieutbildning på hemorten. En sådan utveckling överensstämmer helt med


Utskottsberedning: -1988/89:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:So323 av Rosa Östh och Jan Hyttring (båda c) (pdf, 75 kB)