Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 2019/20:2878 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2878 av Boriana Åberg M Säkerhetsåtgärder på landets akutmottagningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta tillståndsplikten för bevakningskameror inom sjukvården med anmälningsplikt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU27 2019/20:JuU8 2019/20:SoU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2878 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2878 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2822 av Jakob Forssmed KD Bryt den ofrivilliga ensamheten Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Bakgrund och problembeskrivning Kristdemokraternas reformförslag för att bryta den ofrivilliga ensamheten Stärk civilsamhället Återinför gåvoskatteavdraget


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:FiU34 2018/19:KrU15 2018/19:SfU2 2018/19:SkU10 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:UbU14 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 144 kB)

Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2803 av Markus Wiechel SD Samordnat ansvar och ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för vård av beroendesjukdom samt den psykiatriska


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi båda C Utvärdera den svenska missbrukspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på det förebyggande missbruksarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:SoU10 2018/19:SoU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1743 av Edward Riedl M Återinförande av kömiljarden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och utveckla kömiljarden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk sjukvård håller generellt en hög internationell standard.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1667 av Betty Malmberg M Sjukvård för drogberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att koordinera regelverket då det gäller sjukvård för drogberoende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2018 visade Uppdrag


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1529 av Lars Hjälmered M It och digitalisering för att utveckla vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur it och digitalisering kan användas för att utveckla vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1243 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1243 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Angående specialistläkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till etableringsfrihet för specialistläkare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1243 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1243 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:541 av Clara Aranda SD Översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart göra en översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:350 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:350 av Markus Wiechel SD Nationellt och enhetligt journalsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt journalsystem inom vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2018/19:350 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:350 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:95 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:95 av Jörgen Grubb SD Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett genomförande av ett gemensamt digitalt system för samtliga vårdenheter i Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:95 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:95 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. KD, C, M, L med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa patientsäkerheten i samtliga regioner vid koncentreringen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh V Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också få lära sig


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:JuU1 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:2488 av Thomas Finnborg och Anette Åkesson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2488 av Thomas Finnborg och Anette Åkesson båda M Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag om generell tillståndsplikt i enlighet med riksdagens


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2488 av Thomas Finnborg och Anette Åkesson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2488 av Thomas Finnborg och Anette Åkesson (båda M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:499 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:499 av Robert Hannah L Hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kan göras till ett obligatoriskt inslag i grundutbildningarna för sjuksköterskor, kuratorer,


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:JuU1 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:499 av Robert Hannah (L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:499 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3713 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3713 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus. Motivering Vi delar synen att universitetssjukhusen har en central roll inom den


Utskottsberedning: 2016/17:SoU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3713 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3713 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3712 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3712 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Vi vill inte förbjuda privata sjukförsäkringar. Däremot vill vi ha en offentligt finansierad hälso- och sjukvård som är tillgänglig


Utskottsberedning: 2016/17:SoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3712 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3712 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:3597 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3597 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, L med anledning av prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likvärdiga villkor ska gälla för alla aktörer som


Utskottsberedning: 2016/17:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3597 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3597 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:3573 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3573 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på tillståndsplikt ska gälla alla utövare oavsett driftsform,


Utskottsberedning: 2016/17:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3573 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3573 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1996 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L)

Motion till riksdagen 2016/17:1996 av Robert Hannah och Lars Tysklind båda L Stöd till män vid destruktivt beteende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa samtycke och normkritik i läroplanen för grund- och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:1996 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1996 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L) (pdf, 64 kB)