Dokument & lagar (437 träffar)

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. KD Jämställdhet Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Att förena familjeliv och arbetsliv Stärkt pensionsrätt för barnår Automatiskt delad premiepension för föräldrar Makt och inflytande Frihet för alla i Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU5 2016/17:CU12 2016/17:FiU1 2016/17:FiU25 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU2 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UU10 2016/17:UU2 2017/18:SfU1 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 160 kB)

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra det mer lönsamt för personer med låga inkomster att arbeta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU14 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:CU10 2016/17:FiU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:SfU1 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:UbU14 2016/17:UbU17 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 28 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 129 kB)

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. C Bättre mottagande och snabbare etablering Sammanfattning Sedan många decennier tillbaka kommer människor till Sverige för arbete, för studier, för kärlek eller för skydd. Det är någonting vi som land måste ta vara på. Med en välfungerande politik för integration


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:CU10 2016/17:KrU6 2016/17:NU12 2016/17:SfU15 2016/17:SfU17 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) (pdf, 112 kB)

Motion 2016/17:1502 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1502 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Sjukvård genom mångfald och valfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa fri konkurrens och mångfald inom specialistvården och den kommunala omsorgen genom att se över reglerna i LOV så


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:1502 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1502 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:1118 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1118 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson båda M Etableringsfrihet för specialistläkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för småskalig professionsstyrd vård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:1118 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson (båda M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1118 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson (båda M) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. L Vård i tid och tid i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att valfriheten i hälso- och sjukvården bör öka och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:UbU15 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 97 kB)

Motion 2016/17:825 av Michael Svensson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:825 av Michael Svensson m.fl. M Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsätta att utreda frågan om gårdsförsäljning av vissa lokalproducerade alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:825 av Michael Svensson m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:825 av Michael Svensson m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:798 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:798 av Jenny Petersson M Förbättrade insatser för att motverka våld mot äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en förbättrad nationell plan för att motverka våld mot äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:798 av Jenny Petersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:798 av Jenny Petersson (M) (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning En av Centerpartiets prioriteringar inom miljöpolitiken är arbetet för att skapa en giftfri vardag. Dagligen exponeras vi för olika kemiska ämnen genom maten vi äter, luften vi andas, kläderna vi har på oss och elektroniken vi använder.


Utskottsberedning: 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:FöU7 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU22 2016/17:MJU23 2016/17:MJU7 2016/17:MJU7,2016/17:MJU15 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:SkU1 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:TU12 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 48 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande infrastruktur


Utskottsberedning: 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:FöU7 2016/17:KU30 2016/17:MJU13 2016/17:MJU23 2016/17:MJU24 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:NU17 2016/17:SkU24 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:TU6 2016/17:UbU19 2017/18:CU16 2017/18:KU37 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 25 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. C Trygghet i hela landet Sammanfattning Trygghet är kärnan i många människors livsdröm. Den är för många en grundförutsättning för att finna glädje i jobb, familj, utbildning och fritid. Trygghet är viktig för såväl kvinnor som män, unga som gamla. Den ska värnas


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:CU6 2016/17:FiU22 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:JuU20 2016/17:JuU21 2016/17:JuU5 2016/17:KrU4 2016/17:KU23 2016/17:SfU1 2016/17:SfU15 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 39 avslag, 9 bifall,

Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 137 kB)

Motion 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. L Ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:CU10 2016/17:JuU16 2016/17:KrU4 2016/17:SfU15 2016/17:SkU26 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. C Funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur personer som är berättigade till mindre än 20 timmar assistans ska få rättighet att välja utförare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:SoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. M En förnyad integrations- och migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att alla EU:s länder deltar i och utökar sitt deltagande i FN:s kvotflyktingsystem, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU3 2015/16:JuU20 2015/16:JuU7 2015/16:KrU1 2015/16:NU1 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU5 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 1  Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2Kvalitetssäkra skolans metoder 3En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter 3.1Speciallärarlyft 3.3Bättre


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1 2015/16:KU18 2015/16:SfU4 2015/16:UbU1 2015/16:UbU10 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 47 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 106 kB) Motion 2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 218 kB)

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg hälso- och sjukvård i rätt tid av hög kvalitet 1. Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Moderata värderingar 4Moderata utgångspunkter 4.1 En gemensam rättvis solidarisk finansiering 4.2 I rätt tid med hög


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:SoU7 2015/16:SoU9 2015/16:UbU15 2015/16:UbU16 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 59 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 217 kB)

Motion 2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. C Funktionshindersfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur personer som är berättigade till mindre än 20 timmars assistans ska få möjlighet att välja utförare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3212 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata en mångfald av utövare inom välfärdssektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2016/17:CU10 2016/17:SoU10 2016/17:SoU6 2016/17:SoU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 13 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 58 kB) Motion 2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 110 kB)

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1En hälso- och sjukvård i världsklass 1.1Mer valfrihet och makt till den enskilde 1.2Vårdval även inom öppenvården 1.3Fond för idéburen vård och omsorg 1.4Århundradets


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:AU8 2015/16:FiU3 2015/16:JuU19 2015/16:JuU22 2015/16:SfU1 2015/16:SfU3 2015/16:SoU1 2015/16:SoU18 2015/16:SoU3 2015/16:SoU5 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:SoU8 2015/16:UbU1 2015/16:UbU17 2015/16:UU18 2016/17:CU10 2016/17:SoU1 2016/17:SoU10 2016/17:SoU20 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9 2017/18:SoU13 2017/18:SoU5 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 87 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (docx, 145 kB) Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (pdf, 376 kB)

Motion 2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. M Riv hindren alla har rätt till ett rörligt liv 1. Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Moderata värderingar och utgångspunkter 4Alliansregeringens reformer gällande funktionshinder 4.1 Personlig assistans åtgärder


Utskottsberedning: 2016/17:CU10 2016/17:SoU8 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2015/16:2484 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 146 kB)