Dokument & lagar (220 träffar)

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har en vision om ett lärande samhälle där vi rustar barn och unga med den kompetens som behövs för att de så småningom självständigt


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 127 kB)

Motion 2011/12:Ub361 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub361 av Désirée Pethrus KD Stöd till invandrares företagande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om information om företagande till nyanlända under deras introduktionstid.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub361 av Désirée Pethrus (KD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:U207 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U207 av Hans Linde m.fl. V Fackliga rättigheter i världen V292 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Internationella regler och normer för arbetslivet 3 5 Globalisering och rättvis handel 4 5.1 EU:s handelsavtal 5 5.2 Exportfrizoner 5 5.3 Kvinnors


Utskottsberedning: 2011/12:AU9 2011/12:FiU32 2011/12:NU13 2011/12:UU10 2011/12:UU2 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:U207 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 88 kB)

Motion 2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. V Internationella hbt-frågor V294 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Hbt-frågor i FN 4 4.1 FN:s råd för de mänskliga rättigheterna 6 5 Hbt-frågor i EU 6 6 Hbt-frågorna inom det nordiska samarbetet och i Europarådet 7 7 Sidas


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:CU16 2011/12:UU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 77 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. V Folkhälsa V504 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en kommission med uppdrag att beskriva hälsans sociala bestämningsfaktorer och hur hälsan kan göras jämlik. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:So289 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:So289 av Barbro Westerholm FP Hedersrelaterat våld Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerställandet av rätten till skyddat boende för pojkar och unga män som utsätts för hedersrelaterat


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So289 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. V Flyktingmottagande V443 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 5 4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU11 2011/12:SfU11 2011/12:SfU2 2011/12:SoU14 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 130 kB)

Motion 2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Sjukförsäkringen V540 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 3.1 Starka trygghetssystem måste vara generella 5 3.2 De har drabbats av den försämrade sjukförsäkringen 5 3.3 Den senaste tidens utveckling 6 4 En trygg


Utskottsberedning: 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU16 2011/12:JuU15 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU12 2011/12:SfU2 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 85 kB)

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2011/12:Sf306 av Marie Granlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf306 av Marie Granlund m.fl. S Förbättrat flyktingmottagande S21055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett solidariskt flyktingmottagande i alla kommuner.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sf306 av Marie Granlund m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Sf294 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf294 av Annika Eclund KD Utökad föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt att ta ut föräldrapenning ända tills barnet fyllt 18 år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sf294 av Annika Eclund (KD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Sf243 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf243 av Josefin Brink m.fl. V Seriositet och ansvar vid arbetskraftsinvandring V317 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Utgångspunkter för arbetskraftsinvandring 3 4 Seriositetsprövning 4 4.1 Prövning av om det råder arbetskraftsbrist 4 4.2 Ingen koncentration


Utskottsberedning: 2011/12:AU9 2011/12:SfU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2011/12:Sf243 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 74 kB)

Motion 2011/12:N389 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N389 av Christer Adelsbo m.fl. S Socialt företagande S10128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska insatser.1


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 2011/12:FiU32 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:N389 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. MP Social ekonomi MP1902 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris behövs en kraftsamling för att finna lösningar som har framtiden för sig. Det gäller särskilt när de politiska verktygen används på


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 2011/12:AU8 2011/12:CU6 2011/12:KrU8 2011/12:NU10 2011/12:UbU14 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 107 kB)

Motion 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. M Underlätta för bensinmackar och lanthandlar på landsbygden M0221 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur information om och koordinering av landsbygdsstöd till kommersiell


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbar landsbygdsutveckling MP1601 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Småföretag på landsbygd 5 5 Utbildning för ökad kunskap, utveckling och framtid 6 6 Kvalificerad arbetskraft till företag 6 7 Folkbildning 7 8 Bredband


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU14 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU7 2011/12:MJU17 2011/12:MJU25 2011/12:NU2 2011/12:SfU9 2011/12:SkU13 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU16 2011/12:UbU16 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1604 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa


Utskottsberedning: 2011/12:AU8 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU6 2011/12:NU10 2011/12:SkU13 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. SD All politik handlar om prioriteringar SD250 1 Oscar Sjöstedt 2011-11-01 15:07:44 Sammanfattning 1.1 Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialt ansvarstagande parti. Partiets politik syftar primärt till att värna


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 2011/12:FiU1 2011/12:FöU3 2011/12:JuU1 2011/12:KU15 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:Fi242 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 1514 kB)