Dokument & lagar (39 träffar)

Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. S63000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor.


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har en vision om ett lärande samhälle där vi rustar barn och unga med den kompetens som behövs för att de så småningom självständigt


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 127 kB)

Motion 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. V Folkhälsa V504 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en kommission med uppdrag att beskriva hälsans sociala bestämningsfaktorer och hur hälsan kan göras jämlik. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. V Flyktingmottagande V443 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 5 4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU11 2011/12:SfU11 2011/12:SfU2 2011/12:SoU14 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2011/12:Sf325 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 130 kB)

Motion 2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Sjukförsäkringen V540 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 3.1 Starka trygghetssystem måste vara generella 5 3.2 De har drabbats av den försämrade sjukförsäkringen 5 3.3 Den senaste tidens utveckling 6 4 En trygg


Utskottsberedning: 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2011/12:Sf313 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU16 2011/12:JuU15 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU12 2011/12:SfU2 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 85 kB)

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 84 kB)

Motion 2011/12:A377 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:A377 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv MP1027 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna vill göra satsningar för att få fler i jobb. Vi vill också ha ett mer hållbart arbetsliv där alla får plats. Miljöpartiet anser


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:A377 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. V Ett tillgängligt samhälle V571 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1604 1 Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa


Utskottsberedning: 2011/12:AU8 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU6 2011/12:NU10 2011/12:SkU13 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 20 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 100 kB)

Motion 2011/12:A312 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:A312 av Esabelle Dingizian m.fl. MP Praktikförmedling MP1503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag på hur vi ska underlätta skapandet av fler praktikförmedlingar. Ansvar för ungdomar utanför


Utskottsberedning: 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A312 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:A310 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A310 av Josefin Brink m.fl. V Arbetstidsförkortning V321 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en målmedveten strategi för att stegvis förkorta arbetstiden från dagens 40 till 30 timmar i veckan snarast bör tas


Utskottsberedning: 2011/12:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A310 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. V Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar V315 Innehållsförteckning Plats för fler i arbetslivet 2 Brett och flexibelt stöd 3 Tillgänglighet 3 En myndighet bör ansvara för alla arbetshjälpmedel 4 Lönebidrag 5 Samhall 5 Arbetskooperativ


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:A309 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:Sf243 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf243 av Josefin Brink m.fl. V Seriositet och ansvar vid arbetskraftsinvandring V317 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Utgångspunkter för arbetskraftsinvandring 3 4 Seriositetsprövning 4 4.1 Prövning av om det råder arbetskraftsbrist 4 4.2 Ingen koncentration


Utskottsberedning: 2011/12:AU9 2011/12:SfU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2011/12:Sf243 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 74 kB)

Motion 2011/12:A388 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:A388 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet SD263 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 4 139 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 4 235 000 000


Utskottsberedning: 2011/12:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A388 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:A387 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:A387 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv SD264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 963 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 71 439 000 000 kr enligt


Utskottsberedning: 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A387 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. MP Social ekonomi MP1902 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris behövs en kraftsamling för att finna lösningar som har framtiden för sig. Det gäller särskilt när de politiska verktygen används på


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 2011/12:AU8 2011/12:CU6 2011/12:KrU8 2011/12:NU10 2011/12:UbU14 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 107 kB)

Motion 2011/12:A276 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A276 av Josefin Brink m.fl. V Dödsfall och olyckor i arbetslivet V313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:AU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:A276 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 58 kB)
Paginering