Dokument & lagar (554 träffar)

Motion 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:N24 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statligt ägda företag snedvrider konkurrensen på marknaden. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:NU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Liksom förra året har den statliga bolagssfären även 2004 fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,


Utskottsberedning: 2005/06:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (128 yrkanden): 128 avslag

Motion 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2004/05:So38 av Maria Larsson m.fl. kd, m, fp, c Nya regler för detaljhandel med läkemedel väckt enligt 3 kap. 13 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring, i enlighet med vad som anförs i motionen, av lydelsen 4 lagen 1996:1152 om handel


Utskottsberedning: 2005/06:NU4 2005/06:SoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:A11 av Anders Wiklund och Camilla Sköld Jansson (v)

Motion till riksdagen 2004/05:A11 av Anders Wiklund och Camilla Sköld Jansson v med anledning av framst. 2004/05:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:A10 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:A10 av Carl B Hamilton m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de åtgärder


Utskottsberedning: 2005/06:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:A9 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:A9 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i 9 om att försäkringstjänster skall undantas från förbudet mot könsdiskriminering. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2004/05:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att försäkringstjänster skall ingå i förbudet mot könsdiskriminering i enlighet med Diskrimineringskommitténs förslag. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:A7 av Tina Acketoft m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:A7 av Tina Acketoft m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser ändring i 9 lagen 2003:307 om förbud mot diskriminering. Motivering Kvinnor diskrimineras på grund av


Utskottsberedning: 2004/05:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:A6 av Anders G Högmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:A6 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförande av EG-direktivet om likabehandling av diskriminering. 2 Bakgrund


Utskottsberedning: 2004/05:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 tredje stycket i förslag till lag om insyn i vissa finansiella förbindelser på så


Utskottsberedning: 2004/05:NU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2004/05:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd, m, fp, c med anledning av prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att informationsskyldigheten skall gälla alla arbetsgivare som omfattas av medbestämmandelagen och som


Utskottsberedning: 2004/05:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses förslag gällande formerna för ägarstyrning av de statliga


Utskottsberedning: 2005/06:NU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:N20 av Eva Flyborg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevsionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen överger nuvarande förvaltningsmodell vid Näringsdepartementet vilken innebär


Utskottsberedning: 2005/06:NU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:N19 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till förändring av 33 konkurrenslagen. Bakgrund Regeringen föreslår vissa förändringar av konkurrenslagen. Dels föreslås att brott mot


Utskottsberedning: 2004/05:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att den


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2004/05:N17 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:N17 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om definitionen


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2004/05:N16 av Olle Sandahl (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N16 av Olle Sandahl kd med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförandet av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ellagstiftning som medverkar


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:N14 av Peter Danielsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:N14 av Peter Danielsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förhindra


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:N15 av Per Bill m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att, i stället för kärnbränsleavfall, radioaktiva utsläpp vid elproduktion skall anges


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag