Dokument & lagar (76 träffar)

Motion 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna S48013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitet i högre utbildning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. S48012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:133. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nominering av vissa


Utskottsberedning: 2011/12:UbU22
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,

Motion 2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. V023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. Motivering Det kan finnas fördelar med att renodla de


Utskottsberedning: 2011/12:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. S63000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor.


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239


Utskottsberedning: 2011/12:AU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan S48011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera de


Utskottsberedning: 2011/12:UbU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning S48009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har en vision om ett lärande samhälle där vi rustar barn och unga med den kompetens som behövs för att de så småningom självständigt


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 127 kB)

Motion 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 15 Studiestöd S48007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S48008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S48004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S48003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla elever lyckas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU15 2011/12:UbU17 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 91 kB)

Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S48002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi kräver investeringar i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 97 kB)

Motion 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S48001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. V Psykiatrin V576 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem 3 4 En långsiktig psykiatrisatsning 3 5 Könsperspektiv i psykiatrisk vård 5 6 Ge brukarna inflytande genom brukarrevisioner 6 7 Personal


Utskottsberedning: 2011/12:SoU1 2011/12:SoU13 2011/12:UbU7 2012/13:SoU13 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 94 kB)

Motion 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. V Folkhälsa V504 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en kommission med uppdrag att beskriva hälsans sociala bestämningsfaktorer och hur hälsan kan göras jämlik. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:AU11 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:So565 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 61 kB)
Paginering