Dokument & lagar (1 495 träffar)

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: KU 2019/20:UU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 148 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska Unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: FiU FöU KU NU SfU SoU 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 114 kB)

Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. KD Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det offentliga stödet till brottsofferjourer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 143 kB)

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisers arbetsvillkor och lön och tillkännager detta


Utskottsberedning: CU SfU SkU UbU 2019/20:JuU1 2019/20:JuU12 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 166 kB)

Motion 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. KD Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri rörlighet och fattiga EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: JuU SfU SoU

Motion 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU JuU KU

Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. KD Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot narkotika på anstalter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kriminalvårdens roll


Utskottsberedning: JuU 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 82 kB) Motion 2019/20:2729 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 120 kB)

Motion 2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. KD Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strafflindring och villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mängdrabatt


Utskottsberedning: JuU 2019/20:JuU7 2019/20:JuU8 2019/20:SoU1

Motion 2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 150 kB)

Motion 2019/20:2727 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2727 av Andreas Carlson m.fl. KD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Åklagarmyndigheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:JuU1

Motion 2019/20:2727 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:2727 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 127 kB)

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Det säkerhetspolitiska läget Arktis EU:s försvarssamarbete och Nato Internationella insatser Kristdemokraternas


Utskottsberedning: FöU UU

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 124 kB) Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 210 kB)

Motion 2019/20:1279 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1279 av Tuve Skånberg m.fl. KD Kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om ett generellt straffsanktionerat skydd mot kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: JuU KU

Motion 2019/20:1279 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1279 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:294 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:294 av Tuve Skånberg KD Foderfiske i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa foderfisket i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering SR Kaliber har rapporterat om ett omfattande och systematiskt fusk med


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:294 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:294 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:318 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:318 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:154 Brott mot förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en heltäckande skyddande lagstiftning för system- och demokratihotande brott


Utskottsberedning: 2019/20:JuU6

Motion 2019/20:318 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:318 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:317 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:317 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjt minimistraff för utnyttjande av barn genom köp av sexuell


Utskottsberedning: 2019/20:JuU7

Motion 2019/20:317 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:317 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brott mot vitala samhällsfunktioner och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:JuU8

Motion 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:290 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:290 av Tuve Skånberg KD Kemisk kastrering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att farmakologisk behandling i kombination med psykologisk och social terapi ska användas för att en dömd pedofil ska få villkorlig frigivning och tillkännager


Utskottsberedning: JuU

Motion 2019/20:290 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:290 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:148 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:148 av Lars Adaktusson m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:156 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2018/19:156 Avtal om politisk


Utskottsberedning: 2019/20:UU3

Motion 2019/20:148 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:148 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:73 av Tuve Skånberg KD Sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa permanent sommartid året runt och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-parlamentet röstade i mars 2019 för att med start år 2021 sluta ställa om


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:72 av Tuve Skånberg KD Österlen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rensa Österlens sandstränder från ruttnande tång och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön är ett grunt hav, med ett medeldjup under 30 meter. Det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 76 kB)