Dokument & lagar (634 träffar)

Motion 1890:224 Andra kammaren

Motionen i Andra Kammaren, N:o 224. 1 N:o 224. Af herr P. Allderssoil i Högkil om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om upphörande eller inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. För tillsynen öfver indelta arméens knektetorp hållas hvart tredje år eller oftare torpsyner, som förrättas

1890-03-31

Motion 1890:224 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:225 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 225. 3 N:o 225. Af herrar 0. Eriksoil i Myckelgård och J. Broillé om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om handel med kokadt kaffe, té, chokolad och andra tillagade icke spirituösa drycker. Sedan Riksdagens Andra Kammare för sin del beslutat att, i anledning af derom väckta motioner,

1890-03-29

Motion 1890:225 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Riksdagens protokoll 1890:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 26 mars. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade följande KongHaj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall

1890-03-25

Riksdagens protokoll 1890:21 (pdf, 2936 kB)

Motion 1890:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr Y. WittrOCk, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om lagstiftningsåtgärder för hämmande af utbredningen i vårt land af de svårare ogräsväxterna. Vid sistlidne års riksdag väckie undertecknad i Andra Kammaren en motion om skrifvelse till KongMaj:t angående vidtagande

1890-03-24

Motion 1890:223 Andra kammaren (pdf, 827 kB)