Dokument & lagar (448 träffar)

Motion 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. s Samverkan på barn- och ungdomskulturområdet s45254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning och samverkan på departementsnivå, regional och lokal nivå. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:KrU5 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub517 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub517 av Marie Granlund m.fl. s Forskning s68022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade statliga satsningar på forskning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten


Utskottsberedning: 2007/08:NU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:Ub517 av Marie Granlund m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. s Ungdomars villkor s68001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Framtidstro 4 4 Steget ut i vuxenlivet 5 4.1 Att jobba och försörja sig själv är nyckeln till vuxenlivets möjligheter 5 4.2 Färdigutbildning i arbetslivet


Utskottsberedning: 2007/08:AU2 2007/08:CU10 2007/08:CU18 2007/08:CU19 2007/08:JuU12 2007/08:JuU16 2007/08:KrU4 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:SoU4 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 152 kB)

Motion 2007/08:Ub222 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub222 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén m Ökat stöd för kommersialisering av akademiska forskningsresultat m1031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bibehållandet av det s.k. lärarundantaget lagen 1949:345 om


Utskottsberedning: 2007/08:NU7 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:Ub222 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (m) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:U358 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U358 av Kerstin Engle m.fl. s Globalisering s64008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenska modellen i globaliseringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fackliga


Utskottsberedning: 2007/08:NU9 2007/08:UU9 2008/09:UU13 2008/09:UU16 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:U358 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 94 kB)

Motion 2007/08:U357 av Olle Thorell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U357 av Olle Thorell m.fl. s Rättvis handel s64009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jordbrukssubventioner.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att handelssystemet


Utskottsberedning: 2007/08:NU9 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2008/09:UU6 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2007/08:U357 av Olle Thorell m.fl. (s) (doc, 67 kB)

EU

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. s EU s64013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU-samarbetets innehåll och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka


Utskottsberedning: 2007/08:CU18 2007/08:JuU10 2007/08:MJU15 2007/08:MJU7 2007/08:NU9 2007/08:SfU6 2007/08:SkU21 2007/08:SkU25 2007/08:SoU17 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. mp Internationell handel på rättvisa villkor mp901 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en internationell handel på rättvisa villkor där handeln är underställd FN:s olika sociala, arbetsrättsliga


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:NU9 2007/08:UU5 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 103 kB)

Motion 2007/08:T488 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:T488 av Annelie Enochson kd Trafiksäkerhetsmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fler statliga myndigheter och verk ska förläggas till Göteborg.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:NU2 2008/09:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T488 av Annelie Enochson (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. s Skogslänskommunikationer s45049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att man vid prioritering mellan olika infrastrukturobjekt tar hänsyn till såväl regionalpolitiska som


Utskottsberedning: 2007/08:NU14 2007/08:TU11 2007/08:TU12 2007/08:TU13 2007/08:TU7 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. v Järnvägstrafiken v204 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Avreglering och bolagisering 3 5 Avkastningskravet 5 6 Kombinera ensamrätt med trafikeringsplikt 6 7 Ansvaret för den interregionala och regionala persontrafiken


Utskottsberedning: 2007/08:NU4 2007/08:TU1 2007/08:TU11 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:T220 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:T220 av Carina Ohlsson m.fl. s Vänersjöfarten s45027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Vänersjöfartens utveckling. Motivering Vänersjöfarten har stor regional- och miljöpolitisk betydelse. Sjöfarten på Vänern


Utskottsberedning: 2007/08:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T220 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström s Kampen mot dopning s26052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att idrottsrörelsen ska erhålla höjt anslag för att ytterligare kunna intensifiera sitt arbete mot dopning inom


Utskottsberedning: 2007/08:KrU1 2007/08:MJU12 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:So426 av Lars Lilja och Britta Rådström (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. v Socialpolitik v405 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Socialarbetare 3 5 Krav och socialtjänstlagen 3 6 Kooperativ för egenmakt 4 7 Socioekonomiska bokslut 5 8 Främja de sociala arbetskooperativen 6 9 Lagen om offentlig


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:NU7 2008/09:SoU1 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp All kärlek är bra kärlek mp821 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Äktenskap 6 5 Attityder och bemötanden 6 5.1 Vården 6 5.2 Smittskyddslagen 7 5.3 Blodgivning 8 5.4 Skolan 8 5.5 Andra


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2007/08:UU9 2008/09:SoU13 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 113 kB)

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. v Alkoholpolitik v408 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Alkoholskatter 4 5 Privatinförsel 4 6 Vård och behandlingsgaranti till alkoholmissbrukare 5 7 Alkoholrådgivning i kommunen 6 8 Kvinnor med missbruksproblem 6 9 Information


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:NU4 2007/08:SkU25 2008/09:KU13 2008/09:SoU12 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:Sk377 av Marianne Kierkemann (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk377 av Marianne Kierkemann m Fler möjligheter för kulturen m1517 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändrade avdragsregler för kultursponsring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:KrU5 2007/08:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sk377 av Marianne Kierkemann (m) (doc, 42 kB)