Dokument & lagar (4 725 träffar)

Motion 2002/03:So256 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So256 av Sonja Fransson s Förbättring av bilstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av förbättring av bilstödet. Motivering Bilen betyder för de allra flesta frihet, tillgänglighet, frihet att styra


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. m Från monopol och beroende till mångfald och välfärd 1 Sammanfattning Trots världens högsta skatter finns det stora brister i den svenska välfärden. Vårdköer, socialt och ekonomiskt utanförskap och bristande samordning mellan olika ansvarsområden är allt fler


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2000/01:Ub38 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub38 av Narti, Ana Maria fp med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ32 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ32 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag om resursförstärkningar


Utskottsberedning: -2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ30 av Thomas Julin (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ30 av Julin, Thomas mp med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa förtydliganden avseende utfasningen av kvicksilver senast till år 2003. 2.


Utskottsberedning: --2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ28 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ28 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbetet med att testa kemikaliers hälso- och miljöfarlighet inte


Utskottsberedning: -2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ26 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ26 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varg inte bör införas i 28 jaktförordningen, som föreslås i propositionen.


Utskottsberedning: ---2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ22 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ22 av Ringqvist, Jonas v med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varg och järv skall undantas från skyddsjakt enligt 28 jaktförordningen. Motivering


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ21 av Karl Gustav Abramsson och Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ21 av Abramsson, Karl Gustav s med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vargstammen bör tillåtas växa under kontrollerade förhållanden. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ----2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ20 av Rune Berglund (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ20 av Berglund, Rune s med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att samma ersättning skall gälla såväl inom som utom åretruntmarkerna samt även inom konventionsområden på norsk sida. Det är ett ologiskt resonemang


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ14 av Jan-Evert Rådhström och Per-Samuel Nisser (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ14 av Rådhström, Jan-Evert m med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rovdjurspolitiken. Motivering Rovsdjurspolitikens inriktning skall vara att ha livskraftiga


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ11 av Per Erik Granström och Laila Bäck (s)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ11 av Granström, Per Erik s med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om information och folkbildning i rovdjursfrågor. Motivering I rovdjursutredningen understryks


Utskottsberedning: -2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So29 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:So29 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte. Motivering Sveriges riksdag står uppenbarligen i begrepp att på regeringens förslag ta ett betydelsefullt


Utskottsberedning: -2000/01:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ4 av Harald Nordlund och Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ4 av Nordlund, Harald fp med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges representanter


Utskottsberedning: --------2000/01:MJU10
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So28 av Nils-Erik Söderqvist (s)

Motion till riksdagen 2000/01:So28 av Söderqvist, Nils-Erik s med anledning av prop. 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av den långsiktiga alkoholpolitiken för att förebygga


Utskottsberedning: ----2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub239 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub239 av Daléus, Lennart c Lust att lära en reformerad grundskola Sammanfattning Skolan ska ge alla elever lust att lära. Trygga elever, där nyfikenheten och lusten till lärande uppmuntras, kan tillgodogöra sig kunskaper. Grundskolans mål är att alla som lämnar skolan ska ha godkända


Utskottsberedning: -------------------------2000/01:SoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU12 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So541 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So541 av Heinemann, Kerstin fp Närståendevård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär förslag av regeringen om att förlänga rätten till närståendepenning och den därtill kopplade rätten till ledighet från nuvarande 60 dagar till 120 dagar.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -----2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation